Å sitte i et rom med dårlig akustikk er like slitsomt som å kjøre bil i tett tåke!

 

Tenk deg at du kjører i tåke fra åtte om morgenen til tre på ettermiddagen, hver dag, i tolv år. Slik kan skoledagen se ut for en elev i klasserom der akustikk og lydutjevning ikke er tilrettelagt.

Hørbarhet er nivået der en kan oppfatte tilstedeværelsen av tale, men ikke kan identifisere individuelle komponenter av det som sies.

Forståelighet av tale går ut på å kunne diskriminere individuelle komponenter og høre ordlyder som gjør at en kan skille mellom ord.

De lavfrekvente vokalene i området 250 Hz til 500 Hz inneholder ca. 90% av energien i tale, og her ligger derfor de største bidragsyterne til taleoppfattelse. Problemet er derimot at denne energien bare bidrar til 10% av forståeligheten.

De høyfrekvente konsonantene i området 2000 Hz og 4000 Hz (f.eks S, T, P) utgjør 90% av taleforståeligheten, men dessverre bidrar de med bare 10% av energien i talen.

Dette fenomenet er fundamentet for AudioLink i alle ledd. Våre mikrofoner, forsterkere og høyttalere er omhyggelig konstruert for å fremheve de skjøre konsonantene.