Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Art.nr. 1660 | HMS 253485

Fleksibel aktivitetsvarsler for trygghet i hjemmet

TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet.
Ved aktivitet sendes meldinger trådløst til FlexiBlink mottakere. På denne måten kan brukeren få egenvarsling i form av talebeskjeder/påminnelser, og varsling kan gå til pårørende.

Under lokket på fronten finnes en liten touch-skjerm der man enkelt kan velge hva som skal overvåkes og for hvilket tidsrom på døgnet det skal gjelde.

Under lokket finnes også LIFE-knapp for sammenkobling.

Du kan velge mellom følgende standard overvåkingsfunksjoner/påminnelser:

  • Barn har stått opp
  • Passasjealarm (generell)
  • Vandring inne
  • Vandring ut
  • Fravær fra seng
  • Husk å lukke kjøleskapet
  • Husk å lukke fryseren
  • Husk å lukke døren
  • Husk å lukke vinduet

TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER er batteridrevet, og den kan benyttes sammen med alle sensorer fra Vestfold Audio.

Dim. (bxhxd): 95x150x40mm

Sammenkobling av enheter