Våre assistansealarmer er i all hovedsak tiltenkt å dekke varslingsbehov innen en bolig, omsorgsbolig eller institusjon, og for viderevarsling til omsorgspersoner eksternt.

 

Vestfold Audio benytter benevnelsen «assistansealarm» og ikke «trygghetsalarm» om våre trygghetsløsninger, for å unngå at det forveksles med tradisjonelle trygghetsalarmer fra kommunene med sentralt alarmmottak.

Men, det er selvsagt fullt mulig å koble våre assistansealarmer til kommunale trygghetsalarmer.

Når vi snakker om assistansealarm mener vi alarmer som utløses bevisst av brukeren.

Vestfold Audio har alarmer i form av trykknapp på armbånd, trykknapp i halssnor, stasjonære trykknapper med integrert alarmsnor, og sender for differensiert assistansekall.

Med differensiert assistansekall mener vi en sender som kan gi tre forskjellige alarmer. Som standard gir disse varslene «Hjelp meg nå», «Kom snart» og «Assistanse ønskes» i Iris og på den bærbare varslingsmottakeren Junior-III, men varslingsmelding kan enkelt endres ved behov.

Et assistansealarm-system består av en eller flere stasjonære og/eller bærbare assistansealarm-sendere og en eller flere stasjonære og/eller bærbare varslingsmottakere. 

Hvis det er flere assistansesendere i bygget, kan det skilles mellom disse på mottakerne.

Viderevarsling eksternt går over Internett og til smarttelefoner med FlexiApp og/eller til Iris varslingsskjermer.

Det installeres en AppSender som tilkobles en Internett-ruter. Den mottar alle alarmer trådløst, og videresender dem over Internett.

For å motta varsler på smarttelefonen, må man laste ned og installere FlexiApp, som er gratis for opp til 10 brukere.

 

Sendere:

Mottakere:

Tilbehør: