Rælingen kommune investerer i økt trygghet for ansatte

Rælingen kommune investerer i økt trygghet for ansatte

Trygg på jobben For å trygge de ansatte i hverdagen har Rælingen kommunen valgt å installere vårt VEA-CARE kollegavarslingssystem til dagsenteret, flere omsorgsboliger, aktivitetssenteret, NAV og Rådhuset i kommunen. VEA-CARE trygghetsalarmer består av ulike knapper,...