Bloggarkiv

IRIS LIFE SOL

IRIS LIFE SOL

Art. nr.: SOL-L / HMS nr.: 256472
Elektronisk kalender med talende klokke, dagsplan og valgbar visning, som dag, dato og tid på døgnet.

read more
Varsling for hørselshemmede

Varsling for hørselshemmede

Vestfold Audio utvikler og produserer løsninger som hjelper hørselshemmede i hverdagen. Vårt varslingssystem sørger for å dekke de fleste daglige signaler og alarmer i hjemmet.   Varsling hjemme FlexiBlink LIFE er et varslingssystem for daglige signaler og...

read more
Kollegavarsling på tannlegekontor

Kollegavarsling på tannlegekontor

På et tannlegekontor er det ofte flere tannleger enn tannlegeassistenter / tannlegesekretærer, og mange benytter stemmen for å tilkalle assistanse. På grunn av strenge hygieniske krav blir det for tungvint å benytte trykknapper, da disse stadig må desinfiseres. Med...

read more
Hørselshemmede har lovbestemte rettigheter til god lyd

Hørselshemmede har lovbestemte rettigheter til god lyd

Universell utforming En alminnelig definisjon av universell utforming er: «Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.» Tanken om...

read more
Uheldig vandring

Uheldig vandring

Uheldig og farlig vandring   Foreldrene til en psykisk utviklingshemmet jente melder om en krevende hverdag der barnet til stadighet vandrer ut på egenhånd. Datterens spontane vandring medfører at hun må være under tilsyn hele døgnet. Hun kan finne på å gå ut...

read more
Varsling direkte til nabo for økt trygghet

Varsling direkte til nabo for økt trygghet

Nabovarsling videresender alarmer til nærmeste naboer. Denne funksjonen er tilgjengelig i alle FlexiBlink LIFE varslingsmottakere.     Brannvarsling Med nabovarsling vil din(e) nabo(er) blir varslet om brannalarmen skulle utløses hos deg. Dette gir en ekstra...

read more
Lydutjevning i Klasserom

Lydutjevning i Klasserom

Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.   I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert...

read more
Nyhet! Elektronisk klokke/kalender med påminnelser

Nyhet! Elektronisk klokke/kalender med påminnelser

Denne våren lanserer vi to produkter i kategorien for "Kalendere og planleggingssystemer". De to klokke/kalenderne har fått navnene IRIS MÅNE og IRIS SOL. IRIS MÅNE er en elektronisk talende klokke med dag/døgn-visning. Den skal gjøre det enkelt for brukeren å holde...

read more
Et godt lydmiljø gir bedre læring

Et godt lydmiljø gir bedre læring

I støyende omgivelser må man anstrenge seg for å oppfatte hva som blir sagt. Dette påvirker evnen til å ta til seg ny kunnskap, og for at ny kunnskap skal lagre seg i hukommelsen.  Et godt lydmiljø kommer både lærer og elev til gode. Men når støy er en del...

read more
Varslingssystemer for daglig trygghet

Varslingssystemer for daglig trygghet

FlexiBlink LIFE er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer i hjem og på arbeidsplass. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem.     FlexiBlink LIFE varslingssystem er svært fleksibelt...

read more
Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi har blitt en allmenn fellesbetegnelse på elektroniske ”dingser” som installeres i eldre mennesker hjem. Den korrekte definisjonen gir en bredere forståelse for begrepet: Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å...

read more
Optimal taleforståelse / Godt lydbilde

Optimal taleforståelse / Godt lydbilde

Hvem har ikke vært i situasjoner der vi har store problemer med å høre hva som blir sagt fra lærer, møteleder, foredragsholder, kollegaer o.l.?   Vi opplever ofte at det er vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig. Det er flere årsaker til dette....

read more
Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Brann kan oppstå i alle rom i boligen og derfor er det viktig å installere røykvarslere i minst hver etasje for å få tidlig varsel om branntilløp.   Her i landet bor vi i eneboliger, rekkehus og leiligheter som ofte er relativt store.   Brann kan...

read more
Romakustikk

Romakustikk

Hvorfor kan det være så vanskelig å oppfatte tale?   Akustikkens betydning var kjent allerede i antikken. Allikevel er det i Norge gjennom de seneste tiår, tross mer enn tilstrekkelig med kunnskap, oppført svært mange bygg med det man opplever som...

read more
Behovsdrevet velferdsteknologi

Behovsdrevet velferdsteknologi

Behovsdrevet velferdsteknologi for mennesker i alle aldre, deres pårørende og de helsetjenester som har ansvar for brukernes livskvalitet.   Innledning FlexiBlink er et integrert varslingssystem som våker over eldre mennesker i hverdagen, forenkler...

read more
Trygghet i hverdagen

Trygghet i hverdagen

Vårt FlexiBlink trådløse varslingssystem er svært fleksibelt og kan benyttes til varsling av daglige signaler som f.eks dørklokke, telefon, barnegråt og til alarmering av brann, gasslekkasje og trygghetsalarm.   FlexiBlink varslingsmottakere fås i...

read more
Taletydelighet

Taletydelighet

Vi opplever ofte at det er vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig. Det er flere årsaker til dette. Vanskelig akustiske forhold sammen med et lydanlegg som er tiltenkt musikk, er utfordringer vi ofte møter på.    Vestfold Audio har utviklet...

read more
Litt om lyd

Litt om lyd

Lydtrykk Det menneskelige øret er et meget følsomt instrument for lyd. Det vi i hjernen vår registrerer som lyd er faktisk lufttrykkvariasjoner mot trommehinnen. Til daglig kaller vi slike lydtrykkvariasjoner for lydsvingninger. Kraftige svingninger...

read more
Kognitiv svikt

Kognitiv svikt

Kognitiv svikt rammer mange av oss, og sykdommen kommer snikende. Noen er heldige å ha pårørende boende hos seg, slik at de kan bo hjemme lenger enn de normalt vil kunne hvis de bor alene.    Kognitiv svikt utarter seg individuelt, slik at...

read more
FlexiBlink installasjon

FlexiBlink installasjon

FlexiBlink installasjon   Et FlexiBlink varslingssystem fra Vestfold Audio AS er svært enkelt å installere og det kreves ikke avansert teknisk innsikt.    Sendere og mottakere behøver normalt ikke skrues fast på vegg, men festes med borrelåstape....

read more
Å høre dårlig

Å høre dårlig

Å sitte i et rom med dårlig akustikk er like slitsomt som å kjøre bil i tett tåke!   Tenk deg at du kjører i tåke fra åtte om morgenen til tre på ettermiddagen, hver dag, i tolv år. Slik kan skoledagen se ut for en elev i klasserom der akustikk og...

read more