En brann utvikler seg svært raskt, og en bolig kan være overtent kun 2-3 minutter etter et branntilløp. For at branntilløpet skal kunne oppdages og varsles så tidlig som mulig er det viktig å ha et sikkert varslingssystem som dekker hele boligen.

 

Hvert år omkommer over 50 personer i branner i Norge, og det er rundt 3000 bygningsbranner. Et trygt varslingssystem som detekterer branntilløp tidlig og som sørger for tydelig varsling, bidrar til å redde liv og spare verdier.

Tre av fire personer som omkommer i brann, tilhører en risikoutsatt eller sårbar gruppe. Personer med nedsatt funksjonsevne og / eller kognitiv svikt er særlig utsatt. For disse gruppene er det særlig viktig å forebygge brann, oppdage brann samt varsle og slukke brann tidlig. Ni av ti av disse risikogruppene omkommer i eget hjem. Det blir stadig flere hjemmeboende personer som tilhører en risikoutsatt gruppe, og det betyr flere personer med høyere risiko for å bli utsatt for brann.

 

Adresserbare røykvarslere

Brann kan oppstå i alle rom i boligen og derfor er det viktig å installere røykvarslere i minst hver etasje for å få tidlig varsel om branntilløp. Våre røykvarslere er adresserbare og vil «fortelle» hvor i boligen det har oppstått et branntilløp.

Der det er installert et fast brannvarslingssystem, kan man benytte en Brannsender til å fange opp brannalarmen fra en røykvarsler, brannklokke eller direkte fra brannalarmsystemet.

 

Kraftig og tydelig varsling

For å sikre hørselshemmede og vår aldrende befolkning må brannvarsling være tydelig og kraftig nok til å oppfattes i alle oppholdsrom.

Vi anbefaler varslingsmottakeren IRIS eller AURORA. IRIS varsler med kraftig lyd, lys og tale og med tekst og symboler på en skjerm. Ved å installere vår AppSender kan man i tillegg få varslingen på smarttelefon.

Personer med nedsatt hørsel må ha taktil (vibrasjons) vekking. Våre sengevibratorer plasseres enten under puten eller madrassen og vil riste kraftig ved alarm.

 

Nabovarsling

Varslingssystemet har også en funksjon for nabovarsling, som tillater naboer med FlexiBlink mottakere å motta hverandres alarmer. Det gir en ekstra sikkerhet og trygghet for hurtig hjelp når alarmen går.

Les mer om nabovarsling her

 

 

Hvert sekund teller! Et branntilløp kan være utenfor kontroll etter kun noen sekunder. Å bli varslet i tide kan redde liv. IRIS Touch varsler alarmer med kraftig lyd, lysblink, symboler og tekst.