Vårt varslingssystem «FlexiBlink» kan både benyttes som et selvstendig varslingssystem og tilkobles eksisterende systemer, som sentralanlegg og lignende. Systemet gir mange muligheter ved behov for utvidet og kraftig brannvarsling.

 

FlexiBlink består av forskjellige sendere og mottakere som kan tilpasses ulike varslingsbehov – som vibrasjonsvarsling, blinkende lys, tekst og tale, nabovarsling og varsling til smarttelefoner. Varslingsmottakerne finnes både som stasjonære og bærbare enheter.

Røykvarslerne er adresserbare – dvs. at de kan «fortelle» hvor brannen har oppstått. Vi anbefaler å bruke en kombinasjon av optiske røykvarslere og termiske brannvarslere for best mulig sikkerhet. Optiske røykvarslere er raske på ulmebranner og røykutvikling. Termiske brannvarslere reagerer på varmen som utvikles, og er mer tilpasset flammebranner. Disse bør plasseres i rom der brann kan oppstå brått, som f.eks tekniske rom o.l.

Det er fullt mulig å koble FlexiBlink til eksisterende alarmsystemer. Brannsender (BRANN10 eller BRANN9) kan brukes til å detektere varsling fra brannklokker, sirener og røykvarslere ved hjelp av en avansert audiodetektor. BRANN10 har i tillegg galvaniske innganger for alle typer brannvarslere, og kan kobles direkte til brannsentraler og brannklokker med polvending.

IRIS Touch er en varslingsmottaker som varsler med høy lyd, lysblink, tale og symboler. Mottakeren har en rekke tilleggsfunksjoner som bl.a klokke, vekkeklokke og synsforsterket modus. Det er mulig å velge hvilken tekst som  skal vises på skjermen ved alarm, som f.eks «BRANN PÅ LAGER» o.l.

Varslingsmottakeren AURORA har litt enklere funksjonalitet, men har til gjengjeld vel så kraftig varsling som IRIS Touch.

Ved behov for taktil varsling (vibrasjon) kan man benytte en bærbar lommevibrator. JUNIOR er liten nok til å putte i lomma, og den varsler med kraftig vibrasjon. Den kan i tillegg varsle med lyd, lys og symboler.

Det er også mulig å motta varslingen på smarttelefon. Ved å koble en AppSender til nettverket vil denne sende varslingssignalene videre over Wi-Fi eller 4G nettet til telefonen. Opptil ti telefoner kan være tilkoblet samme AppSender.

 

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...