Assistansealarmer og varsling i skoler, omsorgsboliger og institusjoner

Tilkalling fra ansatt

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner. Ulike alarmer tilpasses enkelt ulike varslingsbehov. Alarmene er tilgjengelige både som akuttalarmer og alarmer for generell tilkalling.

read more
Sengevaktløsninger

Sengevaktløsninger

Løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.   Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten. Vi kan også gi...

read more
Vandringsalarmer

Vandringsalarmer

Sykehjem og til dels sykehus, har gjerne behov for alarm hvis enkelte pasienter vandrer eller står opp på egenhånd. Eksempelvis kan dette være pasienter som ikke klarer å stå på egne ben, men som likevel forsøker å reise seg fra stolen eller gå ut av sengen på...

read more

Om VEA Care

VEA Care dekker de fleste varslingsbehov i små og store institusjoner.

Løsningene benyttes bl.a. som assistansealarmer mellom to eller flere personer, og som flere ulike alarmer i større installasjoner. Alle alarmene kan tilpasses etter behov, og varslingsmottakerne skiller tydelig mellom de ulike alarmsignalene.

VEA Care er solid og driftssikkert, og er enkelt å installere og betjene. Produktene kan leveres ferdig konfigurert, slik at de er klare til bruk når de tas ut av esken. Systemet er meget fleksibelt, og man kan selv enkelt endre funksjoner eller tilføre andre alarmer og alarmmottakere etter hvert som behovene endres.

Varslingssignalene sendes trådløst, og er uavhengig av eksisterende infrastruktur som wi-fi, kabling og lignende. For at signalene skal rekke frem i større bygg, og mellom etasjer, benyttes det Repeatere, som videresender signalene med forsterket kraft. Et VEA Care system innebærer også en egen skytjeneste, der man til enhver tid kan holde oversikt over status på produktene, signalstyrke, varslinger osv.

VEA Care er et norskutviklet varslingssystem som har blitt til ved hjelp av god dialog med markedet. Slik har vi sørget for å levere en tjeneste som gir økt sikkerhet og fleksibilitet for både brukere og ansatte.

Tilkallingsalarmer

Bærbare smykkesendere som festes diskret på håndleddet, eller som et kjede rundt halsen, sikrer rask varsling ved behov for assistanse. Smykkesenderne er tilgjengelige i to utgaver: ELLA CARE kan kun sende alarmer, mens ARM CARE kan både sende og motta alarmer. Den markerer varslingsmottak med vibrasjon.

Stasjonære trykknapper kan benyttes for å varsle tilkalling til bestemte rom/områder. De kan også benyttes som ringeknapper på utsiden av dører. Alarmtypen tilpasses etter behov. Mottakerne skiller tydelig mellom alarmer for akutt assistanse og generelle alarmer, som «kom snart» o.l.

Vandrings- og passasjealarmer

Sensorer eller magnetbrytere, som festes til dører og døråpninger, varsler ved passasje eller når dør åpnes. Disse kan også benyttes til vinduer, kjøleskap/fryser, skap og lignende. Alarmene kan tidsinnstilles til å være aktive på bestemte tider av døgnet, f.eks. kun nattestid. Slik unngår man at alarmene utløses i tide og utide.

Sengevakt

Sengematte varsler når en person forlater sengen. Det kan alternativt plasseres en tråkkematte på utsiden av sengen, som varsler når en person setter føttene på gulvet. Det kan også festes en sensor under sengen, som alarmerer så snart en person er på vei ut av sengen.

Varsling fra eksisterende alarmer til VEA Care systemet

VEA Care kan varsle andre typer alarmer ved å benytte audiodetektor eller relékontakt. Audiodetektoren er en liten mikrofon som festes på alarmenheten, og som viderevarsler til VEA Care mottakere ved alarmlyd. Navn, signal og symbol for alarmen tilpasses i varslingsmottakernes innstillinger.

Egenvarsling

Det kan benyttes en Talevarsler for brukere som i stor grad klarer seg selv, men som kan være litt desorientert med tid og sted. Ved å feste en dørsensor eller magnetbryter til Talevarsleren, vil brukeren få opplest en egen beskjed som f.eks. «Det er natt. Gå til sengs». Denne kan også benyttes som en påmminnelse, som f.eks. «Husk å ta med deg sekken når du går ut».

Varslingsmottakere

Mottakerne er tilgjengelige som bærbare og stasjonære enheter. Alarmer varsles med blinkende lys, lyd, symboler og/eller vibrasjon. Varslingen kan også sendes direkte til mobiltelefon.

 

Vennligst ta kontakt med oss på post@vestfoldaudio.no eller telefon 3347 3347 dersom du vil vite mer.