Assistansealarmer og varsling i institusjoner, omsorgsboliger og skoler

Vea Care er et sikkert og trådløst varslingssystem som varsler umiddelbart ved tilkalling og alarm. Systemet egner seg meget godt for tilkalling av akutt bistand.

Vea Care dekker de fleste varslingsbehov i små og store bygg og institusjoner, som bl.a. tilkallingsalarmer, kollegavarsling, passasjealarmer og sengealarmer. Det er også mulig å koble systemet fra og til tredjeparts alarmer.

Fleksibelt og skreddersydd

Systemet benyttes til enkle løsninger, som assistansealarm mellom to eller flere personer, og avanserte systemoppsett, som dekker mange ulike varslingsbehov. Alarmene kan enkelt tilpasses og skreddersys konkrete varslingsbehov. Produktene er robuste med lang batteritid og lang levetid.

Tilkallingsalarmene er tilgjengelige som bærbare og diskrete armbåndsknapper eller stasjonære knapper, som festes på vegg, under bord og lignende. For varsling av passasje benyttes ulike typer sensorer.

Det benyttes signalforsterkere for å sikre god dekning, dersom alarmsignalene skal dekke store områder og over flere etasjer.

Godt utvalg og funksjonalitet

Varslingsmottakere er tilgjengelige som stasjonære og bærbare enheter. De varsler alarmer med kraftig vibrasjon og/eller lyd, samt indikasjon på varslings-ID. Det er også mulig å motta alarmene på app på IOS og Android telefoner.

Vea Care benyttes daglig innen omsorgsboliger, sykehjem, barnevern, rusomsorg, psykiatri, legekontorer, tannlegekontorer, flyktningmottak, NAV-kontorer, fabrikk og industri og lignende.

Driftssikkert

Varslingssystemet er solid og driftssikkert, og er enkelt å installere og betjene. Produktene kan leveres ferdig konfigurert, slik at de er klare til bruk når de tas ut av esken. Man kan enkelt endre alarmfunksjoner, eller tilføre andre alarmer og mottakere etter hvert som behovene endres.

Vea Care er fullt integrerbart med vårt FlexiBlink Life-system, slik at man kan legge til andre alarmer, som f.eks. brannvarsling, dørklokke osv. uten at dette trenger spesiell konfigurasjon.

BEHOV VI KAN HJELPE DEG MED:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner. Ulike alarmer tilpasses enkelt ulike varslingsbehov. Alarmene er tilgjengelige både som akuttalarmer og alarmer for generell tilkalling.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Tilkalling fra beboer

Ulike tilkallingsalarmer til ulike behov. Robuste alarmer, tilgjengelig i både bærbare og stasjonære utgaver.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Sengevaktløsninger

Løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.   Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten. 

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Vandringsalarmer

Sykehjem og til dels sykehus, har gjerne behov for alarm hvis enkelte pasienter vandrer eller står opp på egenhånd. 

TILKALLINGSALARMER:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Ella Smykkesender Sølv

Art. nr.: 1746
Smykkesender med halssnor eller armbånd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Ella Smykkesender Rød

Art. nr.: 1720
Smykkesender med rød knapp, halssnor eller armbånd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care ARM Armbåndssender og -mottaker

Art. nr.: 1748
Bærbar sender og mottaker. Varsler med vibrasjon.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA CARE Flexiknapp Tilkalling

Art. nr.: 1749
Alarmknapp for varsling av assistanse til Care-mottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Flexiknapp Alarm

Art. nr.: 1750
Alarmknapp for akutt varsling av assistanse til Care-mottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Berøringsfri sender

Art. nr.: 1726
Berøringsfri sender for tilkalling av assistanse.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Pull Cord

Art. nr.: 1954
Snortrekk for tilkalling av assistanse.

VARSLINGSMOTTAKERE:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Nora

Art. nr.: 1937
Alarmmottaker som varsler med med lyd og vibrasjon, samt symbol og tekst på touchskjerm.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Iris Varslingsmottaker

Art. nr.: 1716
Varslingsmottaker med touch-display. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Junior bærbar varslingsmottaker

Art. nr.: 1745
Bærbar varslingsmottaker for Care sendere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA CARE Appsender

Art. nr.: 1751
Vidervarsling til smarttelefon og tilkobling til skytjeneste.

SENSORER:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

PIR Mini

Art. nr.: PIR-MINI 
Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Magnetbryter

Art. nr.: FL-MAG 
Liten magnetbryter for dør.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

PIR Gardin Sensor

Art. nr.: PIRGARD
Bevegelsessensor som dekker et tynt vifteformet sensorområde.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Stolmatte

Art. nr.: STOLMATTE
Brukes normalt for å markere at bruker reiser seg fra stol.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Kontaktmatte

Art. nr.: MATTE
Brukes normalt på gulv som tråkkematte.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Sengematte

Art. nr.: SENGEMATTE
Oppfatter når bruker ligger i sengen.

SENDERE:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Audiodetektor

Art. nr.: 1756
Audiodetektor for utvalgte varslingsårsaker der det ikke finnes andre dedikerte sendere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Strømbruddsender

Art. nr.: 1774
Strømbruddsender varsler til Care varslingsmottakere ved strømbrudd.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Universalsender

Art. nr.: 1727
Sender for tilkobling til tredjeparts alarmer. Viderevarsler til Vea Care varslingsmottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Velferdssender

Art. nr.: 1755
Velferdssender tilkobles sensorer, trykknapper o.l. for varsling til CARE varslingsmottakere.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Sengevaktsender

Art. nr.: 1880
Benyttes sammen med senge- eller stolsensor for å varsle aktivitet hos bruker.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Art. nr.: 1752
Aktivitetsvarsler med tidsstyring.

TILBEHØR:

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Varsling til mobil (Lisens)

Motta Care-alarmsignaler direkte til mobilen.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Drift og support (Lisens)

Full oversikt over alle enheter i ditt VEA-Care varslingssystem.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

USB lader med 13 porter

Art. nr.: USB HUB
Lader med 13 porter for Ella-L og Arm-L

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Repeater

Art. nr.: 1771
Signalforsterker for FlexiBlink Care sendere og mottakere.