Varslingsløsninger: webinar for ergoterapeuter

Varslingsløsninger: webinar for ergoterapeuter

Kurset, som foregår digitalt via Teams, vil ta for seg hele bredden og mulighetene i FlexiBlink. Vi vil vise både enkle og avanserte case med løsningsforslag. Målet med kurset er å bidra til at du får påfyll av kunnskap slik at det blir lettere å løse behovene til...
Sikker brannvarsling i hele boligen, hele døgnet.

Sikker brannvarsling i hele boligen, hele døgnet.

Vestfold Audio varslingssystem gir sikker varsling i hele boligen hele døgnet. Alarmene er spesielt utviklet med tanke på varsling for hørselshemmede, men er like velegnet for normalhørende, og der man ønsker en kraftigere varsling enn alarmene fra tradisjonelle...
Slik bruker du AudioLink i klasserommet

Slik bruker du AudioLink i klasserommet

God lyd gir god læring. AudioLink lydutjevningsanlegg er spesialutviklet til å fremheve taletydelighet og sørger for at lyden bærer jevnt ut i hele rommet.   I disse videoene fra Kunnskapsbanken lærer du hvordan du tar i bruk lydutjevning i klasserommet. Vi...
Skole i skogen – et godt læringsmiljø

Skole i skogen – et godt læringsmiljø

Klasseundervisning i skogen er en veldig god undervisningsform – særlig med tanke på hørselen. Der er det optimale lytteforhold, og man skaper god talelyd for alle tilhørerne. God talelyd er spesielt viktig for hørselshemmede, fremmedspråklige og mennesker med...
Varsling for hørselshemmede – enkelt oppsett

Varsling for hørselshemmede – enkelt oppsett

Hva er nødvendig for sikker varsling i min bolig? Her er en oversikt over de mest brukte løsningene. Enkelt oppsett for varsling i leiligheter og eneboliger: Hvor mange røykvarslere som skal installeres kommer an på størrelsen på boenheten. Det skal plasseres...
Lydutjevning i Klasserom

Lydutjevning i Klasserom

Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.   I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert...