VEA CARE Velferdssender

VEA CARE Velferdssender

Art. nr.: 1755 VELFERDSSENDER CARE (VEL10 CARE) tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til CAREmottakere. Varsling blir utløst når en av de to inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr. VEL10 har funksjoner for varsling av standard hendelser. Andre...