Sykesignalsender

Sykesignalsender

Art. nr.: 1666 / HMS nr.: 253494 3 knapper for prioritert påkalling av assistanse. Sykesignalsenderen benyttes av pleietrengende for å påkalle assistanse av hjelpere.Med de 3 knappene kan viktighet i assistansekallet differensieres.Assistansekallene varsles normalt i...