Lyttesystem for lærere med nedsatt hørsel

Lyttesystem for lærere med nedsatt hørsel

Lærere med små og mellomstore hørseltap er en gruppe Vestfold Audio har jobbet mye med. Mange lærere opplever hverdagen så vanskelig at de vurderer omskolering. De har sterkt ønske om å fortsette arbeidslivet, men klarer ikke den vanlige undervisningssituasjonen....