Barnehage

Barnehage

Når et barn har nedsatt hørsel er det viktig at noen tilpasninger blir gjort.   Den hørselshemmede blir sliten dersom det ikke er tilrettelagt med tekniske hjelpemidler, og ikke minst om rommene i barnehagen ikke er akustisk tilrettelagt. Dessverre så opplever vi...