Konferansesystem

Konferansesystem

I noen situasjoner kan det være upraktisk å benytte individuelle mikrofoner i form av håndholdte eller svanehalsmikrofoner. Ved å bruke rundtoppfangende omni-mikroner vil lyden bli fanget opp på avstand. Dette gjør det mulig å forsterke talen i et møte rundt et større...