Tilkalling på tannlegekontor

Tilkalling på tannlegekontor

På et tannlegekontor er det ofte flere tannleger enn tannlegeassistenter / tannlegesekretærer, og mange benytter stemmen for å tilkalle assistanse. På grunn av strenge hygieniske krav blir det for tungvint å benytte trykknapper, da disse stadig må desinfiseres. Med...
Felles og egen varsling hjemme

Felles og egen varsling hjemme

En far og en datter bor sammen, og er begge hørselshemmede. De har behov for varsling av alarmer og daglige signaler i form av lys og vibrasjon.   De har egne varslingsmottakere – IRIS LIFE som varsler med lyd, blinkende lys og tekst, Sengevibrator som varsler...
Tilkalling i bofellesskap

Tilkalling i bofellesskap

En beboer i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede har med jevne mellomrom behov for å tilkalle personalet for hjelp.  Personalet er ofte på beboerbesøk, turer, aktiviteter på uteområdet o.l., og er derfor ofte ikke tilstede på personalrommet. Bofellesskapet...
Forsterket varsling

Forsterket varsling

En baker melder fra om behov for forsterket varsling fra kjøkkenmaskiner og ovner på bakeriet. Varslingssignalene på maskinene kommer ikke tydelig nok frem hverken i rekkevidde eller når flere maskiner står på samtidig.   Hun ønsker seg et varslingssystem der...