Tilkalling i bofellesskap

Tilkalling i bofellesskap

En beboer i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede har med jevne mellomrom behov for å tilkalle personalet for hjelp.  Personalet er ofte på beboerbesøk, turer, aktiviteter på uteområdet o.l., og er derfor ofte ikke tilstede på personalrommet. Bofellesskapet...