Retningslinjer for universell utforming

Hørselshemmede har lovbestemt rettighet til god lyd.   Universell utforming En alminnelig definisjon av universell utforming er: «Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov...

Relevante lover, forskrifter, veiledninger og publikasjoner

Viktige momenter: Med fokus på planprosessen bør man være spesielt observant på følgende områder: Lydisolasjon Romakustikk Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder Lyd- og taleoverføringsutstyr Varslingsanlegg Vibrasjonsforhold Lys  ...