Stemmeforsterkning: Stemmen – et viktig verktøy i det daglige

Stemmeforsterkning: Stemmen – et viktig verktøy i det daglige

Mange personer sliter med dårlig stemme. Det går utover stemmen og kan i verste fall medføre at man blir arbeidsufør.   Vestfold Audio har utvidet AudioLink produktserien med en serie stemmeforsterkere, spesielt godt egnet for personer som har dårlig eller svak...