Kurs i montering og flytting av VOX og Audio Link

Kurs i montering og flytting av VOX og Audio Link

Vi tar for oss det praktiske rundt det å montere, og flytte et anlegg fra et rom til et annet. Kurset er ment å gi monteringsansvarlige i kommunen nødvendig kunnskap til å gjennomføre dette. Dette kan være driftsansvarlige på skolen, hjelpemiddelteknikker eller andre...
Invitasjon til produktvisning av Trigger 4 falldetektor!

Invitasjon til produktvisning av Trigger 4 falldetektor!

I rammeavtale 19/10971 Varslingshjelpemidler vil Trigger 4 Falldetektor erstatte tidligere Trigger 1. Trigger 4 er en mobil falldetektor og trygghetsalarm med to-veis tale. Den kan varsle inntil 4 bistandspersoner ved detektert fall. Trigger 4 har et enkelt...
Invitasjon til produktvisning av NY IRIS SOL!

Invitasjon til produktvisning av NY IRIS SOL!

I forbindelse med ny rammeavtale 21/8450 Kalendere, dagsplaner og tidtakere fra 1. mars 2023 inviterer vi til produktvisning av ny IRIS SOL. IRIS SOL er en elektronisk kalender som viser dag, dato og tid på døgnet. Påminnelser for aktiviteter kan legges inn og det kan...