Varslingsløsninger for tannleger

FlexiBlink Life Dental er et effektivt varslingssystem tilpasset tannlegekontorer. Systemet dekker alt fra kollegavarsling og alarmer, til dørklokke og varsling fra resepsjon. Alle alarmene sender trådløst, og er utstyrt med spesialbatterier, som sørger for vedlikeholdsfri drift i flere år. FlexiBlink Life Dental kan også integreres/ettermonteres til eksisterende alarmer, som f.eks. i tannlegestol/unit. Da kan man benytte ekisterende tilkallingsknapper, som også vil varsle i FlexiBlink Dental varslingsmottakere. 

Alarmene sendes umiddelbart til den du ønsker å varsle. Hver alarm kan utstyres med hver sin unike varslings-ID, slik at den som mottar varslingen umiddelbart kan se hvor varslingen en sendt fra. Varslingsmottakerne skiller mellom daglige signaler og alarmer. Daglige signaler innebærer bl.a tilkallingsalarmer, som varsler med tilpasset varslingsform. Typisk tilkallingsalarm er tilkalling/påkalling av assistent i det daglige arbeidet. Alarmer varsler med full styrke, og benyttes f.eks. til å varsle vannlekkasje, akutt hjelp o.l.

Et standard varslingssystem består i hovedsak av en eller flere tilkallingsknapper (Flexi-L Tilkalling) som sender alarmer til varslingsmottakere. Mottakerne finnes både som stasjonære enheter (IRIS Dental) og bærbare enheter (Junior Dental). Det er også mulig å sende alarmene til telefon, ved hjelp av AppSender, som kobles til nettverket og videresender varslingen til telefonen over 4G eller WiFi.

Dersom man ønsker å tilpasse visningen av alarmene, kan dette enkelt settes opp i IRIS Dental. Her kan man velge ønsket visningstekst og visningssymbol til de forskjellige alarmene.

Produktene i FlexiBlink Dental-serien distribueres av Dental Sør og Plandent.