Mottaker med signalutgang

Art.nr. 1670 | HMS 253487

FBUT-L er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE detektorer/ sendere montert i boligen din. 

FlexiBlink LIFE benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser. 

FBUT-L vil indikerer varslingen ved å aktivere/lukke slutte-kontakten (relé-utgang). 

Standard oppsett gir utgangssignal når FBUT-L mottar meldingen «Assistanse ønskes». 

Du kan, ved hjelp av en IRIS-L, selv bestemme hvilket annet varsel FBUT-L skal reagere på. 

FBUT-L benytter vanligvis batterieliminator og et spesialbatteri. Spesialbatteriet vil fungere som en backup ved et eventuelt strømbrudd. 

Sammenkobling av enheter