Med et VOX kommunikasjonssett får man klar og tydelig tale gjengitt fra foredragsholdere og deltakere både lokalt og «fjernt» via fjernundervisningssystemer. Slike systemer brukes i dag på flere høgskoler/universitet. Å kunne sitte hjemme å følge undervisningen «live» kan være ønskelig når den geografiske avstanden er stor. Flere høgskoler legger opp til slik fjernundervisning.

Settet er enkelt å ta i bruk – det fungerer «rett ut av kofferten»: Slå på den aktive høyttaleren og mikrofonen(e), og still inn volumet.

Den aktive høyttaleren, som er oppladbar, settes opp i auditoriet/klasserommet der undervisningen foregår. Lærer/foredragsholder benytter en hodebøylemikrofon, og studenter/deltakere benytter håndholdte mikrofoner med «trykk-for-tale-funksjon». Når håndholdte mikrofoner brukes av studentene vil personen som er med på fjernundervisningen også få med seg spørsmål som stilles til foredragsholder.

Lærermikrofonen er alltid på, mens kun én håndholdt mikrofon benyttes av gangen for å unngå at man prater «i munnen på hverandre».

Når Kommunikasjonssettet skal brukes sammen med fjernundervisning, kobles den aktive høyttaleren til fjernundervisningssystemet med en USB-kabel. Det er ikke behov for driverinstallasjon.

Det følger med lader til lærermikrofonen, der den bør oppbevares når den ikke er i bruk. Den kan også benytte et standard AA-batteri, som normalt også benyttes i de håndholdte mikrofonene. (Disse kan om ønskelig også benytte VOX ladesystem.)

 

 

 

Produkter:

MIKROFONHOLDER

MIKROFONHOLDER

Art. nr.: 1929 / HMS nr.: 312505
Praktisk og stødig holder som sikrer mikrofonen fra å falle på gulvet.

les mer