VIKTIG! Produkter med navnet FlexiBlink utgår. Ny serie for varsling heter FlexiBlink LIFE. Du finner oversikten over de nye produktene her: https://vestfoldaudio.no/flexiblink-life/ 

VARSLINGSMOTTAKERE

IRIS TOUCH (Art.nr IRIS / HMS art.nr 217358)
IRIS varsler med daglige signaler og alarmer med klare symboler i farger. Du kan velge om det også skal varsles med lyd, talemelding og lysblink. IRIS har en rekke tilleggsfunksjoner, bl.a. klokke, vekkerklokke, nedtellingsur og synsforsterket modus. 
Les mer
 | Bruksanvisning

 

AURORA (Art.nr AURORA / HMS art.nr 189162)
Varslingsmottaker med symboldisplay, lyd, tale og lys. AURORA har bildesymboler for alle FlexiBlink varslinger og gir informasjon om alle typer hendelser.
Les mer | Bruksanvisning

 

KOLIBRI (Art.nr KOLIBRI / HMS art.nr 236467)
KOLIBRI varslingsmottaker har to kraftige lyskilder i topp og bunn, som blinker med mønster og hastighet avhengig av varslingen. Den har i også varsling med lyd og tale.
Les mer | Bruksanvisning

 

APPSENDER (Art.nr APPSENDER / HMS art.nr 215564)
AppSenderen mottar FlexiBlink varslingssignaler og sender dem videre via internett til telefoner med FlexiApp’en. Tilgjengelig for iPhone og Android.
Les mer | Bruksanvisning

 

SENGEVIBRATOR (Art.nr SENGEVIB / HMS art.nr 233428)
Sengevibratoren varsler med vibrasjoner nå den fanger opp varslingssignaler. Daglige signaler varsles med “rolig” vibrasjon. Alarmer varsles med full styrke.
Les mer | Bruksanvisning

 

PUTEVIBRATOR (Art.nr PUTEVIB / HMS art.nr 233420)
Putevibratoren varsler med vibrasjoner når den fanger opp varslingssignaler. Daglige signaler varsles med “rolig” vibrasjon. Alarmer varsles med full styrke.
Les mer | Bruksanvisning

 

ISBJØRNLAMPETT (Art.nr B-ISB53 / HMS art.nr 236462)
Isbjørnlampetten varsler daglige signaler og alarmer. Lampetten kommer spesielt til nytte i stuen eller andre steder i boligen hvor man oppholder seg mye av dagen.
Les mer | Bruksanvisning

 

JUNIOR LOMMEVIBRATOR (UNIVERSELL) (Art.nr Junior / HMS art.nr 233415)
Personvarsleren Junior innehar en kraftig lommevibrator som varsler med lyd, lys, symboler og vibrasjon. Den varsler de vanligste varslinger og alarmer, som f.eks dørklokke og brannalarm.
Les mer | Bruksanvisning

 

JUNIOR LOMMEVIBRATOR (VANDRING) (Art.nr Junior-II / HMS art.nr 233417)
Personvarsleren Junior innehar en kraftig lommevibrator som varsler med lyd, lys, symboler og vibrasjon. Den har symboler for varsling av vandringsalarm
Les mer | Bruksanvisning

 

JUNIOR LOMMEVIBRATOR (TILKALLING) (Art.nr Junior-III / HMS art.nr 233416)
Personvarsleren Junior innehar en kraftig lommevibrator som varsler med lyd, lys, symboler og vibrasjon. Den har symboler for tilkalling fra bruker.
Les mer | Bruksanvisning

 

MOTTAKER med kraftig blinkende hvitt lys (Art.nr STROBO-H / HMS art.nr 236500)
Mottaker som varsler med kraftig blinkende lys. Den benyttes gjerne for å varsle brannalarm eller at telefonen ringer.
Les mer | Bruksanvisning

 

MOTTAKER med kraftig blinkende rødt lys (Art.nr STROBO-R / HMS art.nr 236501)
Mottaker som varsler med kraftig blinkende lys. Den benyttes gjerne for å varsle brannalarm eller at telefonen ringer.
Les mer | Bruksanvisning

 

MOTTAKER med 3 signalutganger (Art.nr FBUTe / HMS art.nr 236478)
En praktisk FlexiBlink mottaker for elektrisk viderekobling av alarmer og varslinger fra FlexiBlink sendere til eksternt utstyr. FBUTe er en mottaker som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektor/sendere montert i boligen din og gir signal ut i form av sluttet kontakt.
Les mer | Bruksanvisning

VARSLINGSSENDERE

RØYKVARSLER – OPTISK (Art.nr RVA7 / HMS art.nr 244762)
Optisk røykvarsler med ID-vender som forteller i hvilket rom i boligen den installeres. RVA7 er en optisk røykvarsler med innebygget radiosender som varsler til FlexiBlink mottakere.
Les mer | Bruksanvisning

 

BRANNSENDER (Art.nr BRANN10 / HMS art.nr 233421)
Avansert audiodetektor med galvaniske innganger for alle typer brannvarslere. BRANN10 er en praktisk universell brannalarmsender. Den kan kobles direkte til brannsentraler og til brannklokker med polvending, og den kan detektere alarmer akustisk.
Les mer | Bruksanvisning

 

BRANNSENDER med audiodetektor (Art.nr BRANN9 / HMS art.nr 233422)
Audiodetektor for varsling fra brannalarmsystem. Audiodetektoren kan detektere alarm i brannklokker, sirener og røykvarslere. Spesielt beregnet for bruk der det finnes et sentralt brannalarmsystem i bygget, slik at man kan få varsling i FlexiBlink også hvis det brenner utenfor egen leilighet/bolig. Les mer | Bruksanvisning

 

DØR- OG PORTTELEFONSENDER (Art.nr DPS10 / HMS art.nr 233423)
Avansert sender for dørklokke og porttelefoni. Avansert audiodetektor som også har galvaniske innganger for alle typer dørklokker og porttelefoner. Den skiller mellom varsling på inngangsdør og porttelefon og kan tilknyttes begge typer samtidig.
Les mer | Bruksanvisning

 

DØRKLOKKESENDER (Art.nr DØR9 / HMS art.nr 233424)
Audiodetektor for dørklokker. Audiodetektor uten galvanisk tilkobling som kan brukes for å detektere ringelyd fra dørklokke.
Les mer | Bruksanvisning

 

SENDER MED TRYKKNAPP (Art.nr FLEXIKNAPP / HMS art.nr 233425)
Praktisk sender med integrert knapp/dørklokke. FLEXIKNAPP blir typisk brukt som utvendig dørklokke. Den kan festes med borrelåstape, eller skrues fast med den medfølgende braketten. Den er sprutsikker.
Les mer | Bruksanvisning

 

MOBILTELEFONSENDER (Art.nr MOBIL10 / HMS art.nr 233427)
Varslingssender for mobiltelefoner og nettbrett. MOBIL10 benyttes for å få varsel i FlexiBlink-mottakere når mobiltelefonen ringer. Den kan benyttes med alle mobiltelefoner og nettbrett som har lydutgang. Den vil således også kunne varsle SMS og andre innkommende meldinger. Les mer | Bruksanvisning


TELEFONSENDER
 (Art.nr TLS10 / HMS art.nr 232372)
Telefonsender for analoge telefonlinjer og bredbåndsmodem med analogutgang. Telefonsenderen TLS10 kan benyttes på vanlig analog telefonlinje og analog utgang på bredbåndsmodem. Ved hjelp av ID-velgeren kan opp til fire separate telefonlinjer varsles innenfor samme hus(kode). Les mer | Bruksanvisning

 

VEKKERKLOKKE (DIGITAL) (Art.nr VKD2 / HMS art.nr 234280)
Digital vekkerklokke med repetisjon og batteri-backup. Vekkerklokken VKD2 kan brukes med FlexiBlink sengevibratorer.
Les mer | Bruksanvisning

 

 

VEKKERKLOKKE (ANALOG) (Art.nr VK2 / HMS art.nr 020376)
Analog vekkerklokke med repetisjon, for bruk sammen med FlexiBlink sengevibrator. Vekkerklokken varsler IKKE med lyd.
Les mer | Bruksanvisning

 

 

ARMBÅNDSSENDER med FlexiBlink videresender (Art.nr ARM / HMS art.nr 233408)
Armbåndssender med alarmknapp. ARM er designet for å bæres rundt håndleddet til daglig. Ved et trykk på armbåndssenderen vil man aktivere varsling i FlexiBlink-mottakere.
Les mer | Bruksanvisning

 

ELLA SMYKKESENDER (Art.nr HSS1e / HMS art.nr 199309)
Ella Smykkesender/Assistansealarm for FlexiBlink-systemer. Sprutsikker med god funksjonalitet og batterilevetid. Ella er en estetisk smykkesender med gode funksjonelle egenskaper. Den er rund med glatt overflate slik at den er lett å holde ren.
Les mer | Bruksanvisning

 

UNIVERSALSENDER (Art.nr UNI10 / HMS art.nr 217589)
Universalsenderen UNI10 er en fleksibel enhet som kan brukes til å detektere varsling fra en rekke tredjeparts produkter. Typiske bruksområder er: brannsentral, komfyrvakt, gassalarm, vannlekkasjevakt, sykesignal, dørklokke og / eller porttelefon, passasjealarm, epilepsialarm m.m. Les mer | Bruksanvisning

 

UNIVERSALSENDER, audiodetektor (Art.nr LYD9 / HMS art.nr 233426)
Audiodetektor for spesielle varslinger. LYD9 er laget for å kunne fange opp og varsle akustiske alarmer fra en rekke produkter som ikke dekkes av andre FlexiBlink sendere.
Les mer | Bruksanvisning

 

SENGEVAKT (Art.nr SENG10 / HMS art.nr 236485)
Sengevakten benyttes for å varsle når bruker blir borte fra sengen. Sengevakten kobles til en Sengemattesensor eller en Stolmattesensor. Den registrerer at brukeren står opp av sengen. Den har tidsinnstilling slik at det enten kan varsles umiddelbart eller hvis fraværet varer lenger enn satt tid. Les mer | Bruksanvisning

 

TALEVARLSER uten sensor (Art.nr TALEVARSLER / HMS art.nr 216973)
Talepåminner med mikrofon tidsstyring og batteridrift. TALEVARSLER er et produkt for personer med behov for påminnelser og beslutningsstøtte. Ved å spille inn en egen beskjed direkte på Talevarsler, vil man kunne få avspilt en talebeskjed med kjent stemme.
Les mer | Bruksanvisning

 

TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER (Art.nr TIDS-UNI / HMS art.nr 232764)
Fleksibel aktivitetsvarsler for trygghet i hjemmet. Tidsstyrt Aktivitetsvarsler varsler hendelser i valgte tidsrom og med gitt varighet. Ved aktivitet sendes meldinger trådløst til FlexiBlink mottakere. På denne måten kan brukeren få egenvarsling i form av talebeskjeder/påminnelser, og varsling kan gå til pårørende. Les mer | Bruksanvisning

 

TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER med PIR-MINI (Art.nr BEVAKTIV / HMS art.nr 233410)
Kombipakke – sender med bevegelsessensor. Denne pakken tilbyr en vandringsalarm som varsler i FlexiBlink mottakere. Varslingsperiode og varslingsårsak kan stilles inn på aktivitetsvarsleren ute hos bruker. PIR-MINI har et bredt deteksjonsområde som dekker et normalt rom. Les mer | Bruksanvisning 1, Bruksanvisning 2

 

TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER med PIRGARD (Art.nr PASSAKTIV / HMS art.nr 233419)
Kombipakke – sender med bevegelsessensor. Denne pakken tilbyr en vandringsalarm som varsler i FlexiBlink mottakere. Varslingsperiode og varslingsårsak kan stilles inn håp aktivitetsvarsleren ute hos bruker. PIR-Gardin er en detektor til bruk for å oppdage bevegelse innenfor et begrenset område, typisk en døråpning, smal gang eller lignende. Les mer | Bruksanvisning, Bruksanvisning 2

 

TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER med FL-MAG (Art.nr DØRAKTIV / HMS art.nr 233418)
Kombipakke – sender med dørkontakt. Varsler vandringssted og aktivitet etter ønske når person åpner dør med påmontert magnetkontakt. FL-MAG er en liten magnetbryter som er lett å montere.
Les mer | Bruksanvisning 1, Bruksanvisning 2

 

BEVEGELSESVAKT (Art.nr BEV10/ HMS art.nr )
Spesialsender for vandringsalarm. BEV10 har inngang for tilkobling av PIR-bevegelsessensorer, magnetbrytere eller mattebrytere.  Varsling blir utløst når inngangen blir aktivert fra tilkoblet utstyr.
Les mer | Bruksanvisning

 

BARNEVAKT (Art.nr BARN10 / HMS art.nr 233409)
Barnevakt med lydsensor og tidsforsinkelse. Barnevaktsender med justerbar tidsforsinkelse og følsomhet. Kan tilkobles ekstern trykknapp, tråkkematte-bryter eller PIR-sensor.
Les mer | Bruksanvisning

 

PIR-GARDIN med BEV10 sender (Art.nr PIRGARD-S / HMS art.nr 233412)
Kombipakke — sender med bevegelsessensor.  Passiv IR-sensor og sender som varsler når personer passerer sensor-feltet. PIR-Gardin er en detektor til bruk for å oppdage bevegelse innenfor et begrenset område, typisk en døråpning, smal gang eller lignende.
Les mer | Bruksanvisning 1, Bruksanvisning 2

 

PIR-MINI med BEV10 sender (Art.nr PIRMINI-S / HMS art.nr 233314)
Kombipakke — sender med bevegelsessensor. Passiv IR-sensor og sender som varsler når personer passerer sensor-feltet. PIR-MINI har et bredt deteksjonsområde som dekker et normalt rom.
Les mer | Bruksanvisning 1, Bruksanvisning 2

 

SYKESIGNALSENDER (Art.nr SKSe/ HMS art.nr 135479)
SKSe har 4 knapper for prioritert påkalling av assistanse. Sykesignalsenderen benyttes av pleietrengende for å påkalle assistanse av hjelpere. Med de 4 knappene kan viktighet i assistansekallet differensieres.
Les mer | Bruksanvisning

 

SENDER MED BERØRINGSFRI AKTIVERING (Art.nr IR-HÅNDe / HMS art.nr 236459)
Assistansevars zer med IR-basert berøringsfri aktivering. IR-HÅNDe benyttes gjerne der brukeren har fysiske vansker med å trykke på knapper, eller i «smittefarlige» omgivelser. Den har en infrarød sensor som oppfatter når man beveger hånden foran vinduet.
Les mer | Bruksanvisning

 

VELFERDSSENDER (Art.nr VEL10 / HMS art.nr 236484)
Velferdssenderen er tilpasset trygghets- og egenvarsling i bolig. Den er forberedt for å varsle vandring, epilepsialarm, og andre praktiske påminnelser.
Les mer | Bruksanvisning

SENSORER


PIR-MINI BEVEGELSESSENSOR
(Art.nr PIR-MINI / HMS art.nr 232652)
Bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse i rom. PIR Mini kan monteres rett på veggen eller i et hjørne. Den oppfatter når en person vandrer inn i eller gjennom deteksjonsfeltet.
Les mer | Bruksanvisning

 

PIRGARDIN SENSOR (Art.nr PIRGARD / HMS art.nr 232651)
PIR Gardinsensor for deteksjon av passasje. PIR Gardin er en detektor til bruk for å oppdage bevegelse innenfor et begrenset område, typisk en døråpning, smal gang eller lignende.
Les mer | Bruksanvisning

 


PIR BEVEGELSESSENSOR for takmontasje 
(Art.nr PIRTAK / HMS art.nr 233431)
PIRTAK kan monteres i taket for å “dele av” et rom. Den monteres enkelt med dobbeltsidig tape. Den oppfatter når en person vandrer gjennom deteksjonsfeltet. PIRTAK benyttes der man har behov for å detektere passasje i et bredt felt.
Les mer| Bruksanvisning

 

MATTESENSOR for seng, type VA (Art.nr SENGEMATTE / HMS art.nr 231018)
Sengematte benyttes for å detektere om en bruker er i / forlater sengen. Sengematten legges normalt over madrassen eller under overmadrass i sengens øvre del.
Les mer

 

MATTESENSOR for stol, type VA (Art.nr STOLMATTE / HMS art.nr 233432)
Stolmatte benyttes for å detektere om en bruker reiser seg fra stolen. Stolmatten bør legges oppe på stolens sittepute under et pledd el.
Les mer | Bruksanvisning

KLOKKER OG KALENDERE MED PÅMINNELSER

SOL – Elektronisk talende klokke-kalender med dag/døgn og påminnelser (Art.nr SOL/ HMS art.nr 252335)
SOL er en elektronisk kalender med talende klokke og valgbar visning av informasjon som dag, dato og tid på døgnet. Med kalenderfunksjonen kan man legge inn påminnelser.
Les mer | Bruksanvisning

MÅNE – Elektronisk talende klokke-kalender med dag/døgn-visning (Art.nr MÅNE/ HMS art.nr 252334)
MÅNE er en elektronisk talende klokke med valgbar visning av informasjon som dag, dato og tid på døgnet. MÅNE har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner.
Les mer | Bruksanvisning

DIVERSE

BRYTER JELLYBEAN RØD (Art.nr JELLY-R / HMS art.nr 165835)
JellyBean er en lettbetjent bryter for tilkobling til enkelte FlexiBlink sendere. Når man trykker på bryteren, gir den startsignal til FlexiBlink-sendere. Les mer | Bruksanvisning

 

REPEATER (Art.nr FBR10 / HMS art.nr 236502)
FlexiBlink Repeater – for ekstra lang rekkevidde. Repeater FBR10 gir økt rekkevidde i FlexiBlink-anlegg. Den lytter kontinuerlig etter FlexiBlink sendere innen sitt dekningsområde. Straks Repeateren har registrert en sending, vil den – med ny styrke – sende videre informasjonen den mottok.
Les mer | Bruksanvisning

 

FLEXIBLINK TESTER (Art.nr FLT2e / HMS art.nr 153691)
FlexiBlink tester. FlexiBlink tester brukes for å teste eller demonstrere FlexiBlink produkter og anlegg. Testeren har et lettbetjent membranpanel med tydelige symboler.

 

KONTAKTMATTE (Art.nr MATTE / HMS art.nr 162290)
Kontaktmatte for varsling av bevegelse. Kontaktmatten kan tilkobles alle FlexiBlink sendere med sluttekontakt-inngang, som for eksempel: Barnevakt, Universalsender og Assistansealarm.
Les mer

 


STRØMFORSYNING til FlexiBlink
 (Art.nr 233436 / HMS art.nr VSD 0510 B)
Batterieliminator til FlexiBlink mottakere og sendere.

 

MAGNETBRYTER uten sender (Art.nr FL-MAG / HMS art.nr 197619)
En liten og praktisk dørkontakt. En dørkontakt med magnet for å detektere om dører eller vinduer lukkes opp / står åpne. Kan også være nyttg på kjøleskapdør for brukere som trenger mestringsstøtte.
Les mer

 

NEXA MOTTAKER EYCR-2300 (Art.nr STRØMBRYTER / HMS art.nr 233387)
Fjernstyrt strømbryter som plugges i kontakten. En praktisk strømbryter der man ønsker å kunne slå på og av FlexiBlink sendere som går på strøm.
Les mer | Bruksanvisning

 

NEXA TRÅDLØS FJERNKONTROLL LYCT-705 (Art.nr FJERNKONTROLL / HMS art.nr 233389)
Fjernkontroll for fjernsyrt strømbryter. En praktisk fjernkontroll i lommeformat for kontroll av plug-in strømbrytere.
Les mer | Bruksanvisning

 

NEXA TRÅDLØS VEGGSENDER (Art.nr VEGGBRYTER / HMS art.nr 233388)
Veggmontert fjernkontroll for fjernstyrt strømbryter. Veggbryteren festes til vegg med dobbeltsidig tape, og fungerer da som en vanlig lysbryter.
Les mer | Bruksanvisning

 

NØDSTRØMSBATTERI med sender (Art.nr BACKUP4 / HMS art.nr 195458)
Nødstrømbatteri med ladefeilsender. Nødstrømbatteriet benyttes med FlexiBlink mottakere og repeatere når man er avhengig av at varslingssystemet også fungerer ved strømbrudd.
Les mer 

 

NØDSTRØMSBATTERI til FlexiBlink mottakere (Art.nr BACKUP3 / HMS art.nr 195457)
Nødstrømbatteri til FlexiBlink mottakere. Nødstrømbatteriet benyttes med FlexiBlink mottakere når man er avhengig av at varslingssystemet også fungerer ved strømbrudd.
Les mer

 

TIMER til FlexiBlink sendere (Art.nr TIMER / HMS art.nr 189381)
Urbryter (Timer) for FlexiBlink sendere. Med denne timeren kan man velge når på døgnet senderen skal være aktiv.
Les mer | Bruksanvisning

 

ROMTERMOSTAT til Velferdssenter (Art.nr TERMOSTAT / HMS art.nr 233433)
Termostat for FlexiBlink sendere

 

 

BATTERI til FlexiBlink sendere (Art.nr 9100100934)
Batteri 3,6V 4 Ah Litium