En baker melder fra om behov for forsterket varsling fra kjøkkenmaskiner og ovner på bakeriet. Varslingssignalene på maskinene kommer ikke tydelig nok frem hverken i rekkevidde eller når flere maskiner står på samtidig.

 

Hun ønsker seg et varslingssystem der varslingssignalene går til en bærbar enhet. Det vil gi større fleksibilitet og hun kan utføre oppgaver andre steder i lokalet mens kjøkkenmaskiner og ovner er i bruk.

 

 

Løsning:

  • Det installeres en Universalsender med audiodetektor (LYD9) på kjøkkenmaskinen og en ved ovnen. Senderen fanger opp akustiske alarmer. Der det er tilgang til direkte galvanisk tilkobling kan en Universalsender (UNI10) benyttes.

 

  • Hun får en JUNIOR UNIVERSELL varslingsmottaker, som tilpasses til å varsle hvilken innretning varslingen kommer fra. JUNIOR har god rekkevidde og kraftig varsling, og kan benyttes når hun oppholder seg andre steder i lokalet.

 

Produkter benyttet: 

 

FlexiBlink Audiodetektor

FlexiBlink Audiodetektor

Art. nr.: 1637 / HMS nr.: 253476
Audiodetektor for utvalgte varslingsårsaker der det ikke finnes andre dedikerte sendere.