Mange lærere har problemer med slitasje på stemmen. Stemmetretthet, kremtetrang, heshet, klumpfølelse eller å miste stemmen er vanlige symptomer på at stemmen belastes for hardt igjennom arbeidsdagen.

I dette kurset tar vi for oss utfordringer for lærestemmen i dagens klasserom, hvilke løsninger som finnes. Hva som dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral og hvordan få tak i hjelpemidlene blir også presentert. Alle produktene som presenteres er på rammeavtale med NAV Hjelpemiddelsentral.

Kurset er er beregnet for skoleledere og lærere. 

 

Foredragsholdere:

Audioingeniør Anders Huse, og audiopedagog Kristin Anholt har i mange år jobbet med lydmiljøet i skole og stemmetretthet hos lærere. Har bred erfaring om hvordan lydmiljøet i klasserommet påvirker både lærerens stemme og elevenes læringsutbytte.

 

Meld deg på og hør mer om hvordan stemmetretthet kan forebygges!

 

Tid: Torsdag 29.oktober, kl. 14:30 – 15:15

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Alle som melder seg på vil i etterkant få tilgang til presentasjon og opptak av webinaret.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Anders Huse: a.huse@vestfoldaudio.no tlf: 91 81 81 37

Kristin Anholt: k.anholt@vestfoldaudio.no tlf: 95 94 62 93

Påmelding

Tid: 20.10.2022, 14:30 –  15:30

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Alle som melder seg på vil i etterkant få tilgang til et opptak av webinaret.