Mange kjenner på en kremtetrang, heshet, klumpfølelse eller svak stemme som er symptomer på at stemmen belastes for hardt igjennom arbeidsdagen.

Flere studier viser at et stort antall lærere har problemer med stemmen, og at stemmeproblematikk bidrar til sykefravær. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge. I mange tilfeller er denne tilretteleggingen enkel og gir raskt effekt. I noen tilfeller kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra til denne tilretteleggingen.

Webinaret tar for seg hva stemmeproblematikk er, omfang, hvilke krav stilles til stemmen, og hvordan akustikken i rommet påvirker det hele.

I tillegg tar vi for oss hvordan man kan gå frem for å søke NAV hjelpemiddelsentral om utlån av kommunikasjonshjelpemidler og hvordan disse brukes. Alle produktene som presenteres er på rammeavtale med NAV Hjelpemiddelsentral.

Foredragsholdere:

Audioingeniør Anders Huse, og audiopedagog Kristin Anholt har i mange år jobbet med lydmiljøet i skole og stemmetretthet hos lærere. Har bred erfaring om hvordan lydmiljøet i klasserommet påvirker både lærerens stemme og elevenes læringsutbytte.

 

Meld deg på og hør mer om hvordan stemmetretthet kan forebygges!

 

Alternativ 1

Tid: Tirsdag 18. april 14:30 – 15:30

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Påmelding

 

Alternativ 2

Tid: Onsdag 19. april 08.30 – 09:30

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Påmelding

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Anders Huse: a.huse@vestfoldaudio.no tlf: 91 81 81 37

Kristin Anholt: k.anholt@vestfoldaudio.no tlf: 95 94 62 93