Art. nr.: 1716

IRIS CARE- Varslingsmottaker med touch-display

Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

IRIS CARE tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio CARE-sendere installert i samme system. Den melder hvilken varsling som er utløst, og i hvilket rom/område den er utløst. Det er også mulig å kvittere for mottak av alarm, som viderevarsles i andre IRIS CARE mottakere i samme system.

Varslingssystemet benyttes til å tilkalle generell og akutt assistanse , varsling fra dør og resepsjon, brann-, gassalarm, og andre alarmer. Den skiller mellom daglige signaler og alarmer. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles med markering på tilhørende rom-id, akutte alarmer varsles med full skjerm og høy lyd. Systemet kan enkelt utvides og tilpasses etter behov. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere og sendere som kan benyttes i ett system.

IRIS CARE Bruksanvisning

Relaterte produkter:

Tilkalling fra beboer

Tilkalling fra beboer

Våre assistansealarmer er i all hovedsak tiltenkt å dekke varslingsbehov innen en bolig, omsorgsbolig eller institusjon, og for viderevarsling til omsorgspersoner eksternt.   Vestfold Audio benytter benevnelsen «assistansealarm» og ikke «trygghetsalarm» om våre...

read more
Tilkalling fra ansatt

Tilkalling fra ansatt

Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner.   På mange arbeidsplasser kan det oppstå akutte og spesielle situasjoner der man trenger umiddelbar assistanse. Tradisjonelt har det vært pleiepersonell på sykehjem og aldershjem som har...

read more
Sengevaktløsninger

Sengevaktløsninger

Løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.   Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten. Vi kan også gi...

read more
Vandringsalarmer

Vandringsalarmer

Sykehjem og til dels sykehus, har gjerne behov for alarm hvis enkelte pasienter vandrer eller står opp på egenhånd. Eksempelvis kan dette være pasienter som ikke klarer å stå på egne ben, men som likevel forsøker å reise seg fra stolen eller gå ut av sengen på...

read more