Vi ønsker å være meget tydelig på at AudioLink er utviklet og produsert for god talelyd. Dersom det er ønskelig å ha med trommer, gitarer, piano osv bør en ikke velge vårt anlegg. I mange kirker har man egne teknikere som setter opp PA anlegg ved konserter.

 

Det er ofte vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig i et kirkerom. Det er flere årsaker til dette. Vanskelig akustiske forhold i kirkerommet, sammen med lydsystem som er tiltenkt musikk er ingen god løsning. Ofte er etterklangstiden meget lang, som gjør rommet vanskelig for tale. Mange kirker er gamle og bygd lenge før teknologi ble tilgjengelig. Den gang skulle presten fylle rommet med sin egen røst.

Enkelt i bruk

Noe av årsaken til at vårt utstyr blir brukt i kirker er at anlegget er utviklet slik at det skal være enkelt for alle å ta dette i bruk. Det er kun en ON/Off bryter som slår på og av anlegget. I tillegg er det en volumkontroll som også kan leveres med ledning slik at kirketjener kan ha denne i hånden.

Lydsystemet fremhever konsonantene i taleområdet. I tillegg er nedre del av frekvensspekteret dempet. Dette bidrar til å gi økt taletydelighet.

Anlegget har lydinnganger og lydutganger slik at PC, samrttelefon, teleslynge og andre naturlige kilder kan kobles til.

 

Søylehøyttalere

Vi monterer opp søylehøyttalere slik at talelyd «skytes» mest mulig direkte til tilhøreren. Da unngår man indirekte lyd som kan maskere taletydeligheten. Avhengig av rommets størrelse og form ønsker vi alltid å ha flere søylehøyttalere i rommet slik at distansen fra høyttaler til tilhører blir minst mulig. Da kan man gå ned på volum slik at lydtrykket med jevnt i hele salen. Rommets negative akustikk blir da ikke så fremtredende. Vi monterer ofte opp 4 høyttalere på hver side (totalt 8) i en standard kirke. Da vil en oppleve at lyden er jevn i hele kirkerommet og avstanden fra publikum til nærmeste høyttaler er kort. Da behøver man ikke så høyt lydtrykk slik at man unngår mest mulig kirkens vanskelige akustikk for tale.

 

Velg riktig mikrofon

Vestfold Audio anbefaler hodebøylemikrofoner til prest/møteleder. Til lesepult anbefaler vi en bordmikrofon. En (eller to) trådløse håndholdte mikrofoner er også å anbefale.

Mikrofonladere

AudioLink har et meget praktisk og pålitelig ladesystem som håndterer samtlige mikrofontyper. Laderen er utformet slik at den er det naturlige oppbevaringssted for mikrofoner som ikke er i bruk. Ofte plasseres denne laderen i et skap som er låsbart i kirken. Her kan mikrofonene plasseres og stå i hele året når de ikke er i bruk. Laderen har en prosessor som til enhver tid passer på hver mikrofon slik at overlading ikke er mulig.

 

Teleslynge

Teleslyngen som kobles til vårt lydsystem er koblet slik at en ikke får endring i styrke ut på teleslyngen. Vi ser dessverre ofte at teleslyngesystemet er koblet på volum ut. Dette er ingen løsning som kan brukes for hørselshemmed.

 

Ta kontakt

For å lage en optimal løsning er det fornuftig å ha en god dialog slik at behovene i kirken blir møtt samtidig som enkelheten og lydkvalitet imøtekommes.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail, så vil vi bistå deg i riktig valg av produkter og oppsett.

 

Produkter:

MIKROFONHOLDER

MIKROFONHOLDER

Art. nr.: 1929 / HMS nr.: 312505
Praktisk og stødig holder som sikrer mikrofonen fra å falle på gulvet.

les mer