Med kollegavarsling kan du raskt tilkalle assistanse ved akutte situasjoner.

 

På mange arbeidsplasser kan det oppstå akutte og spesielle situasjoner der man trenger umiddelbar assistanse.

Tradisjonelt har det vært pleiepersonell på sykehjem og aldershjem som har benyttet seg av kollegavarslingssystemer, men det er flere yrkesgrupper som melder fra om behov for kollegavarsling.

Vestfold Audio leverer løsninger som er enkle å installere og benytte. Vi har sendere som kan henge rundt halsen (med sikker snor), bæres som et armbånd eller være stasjonært med en knapp som er lett å komme til.

Alarmene går direkte til stasjonære og/eller bærbare mottakere, slik at ingen tid går til spille. Alarmer kan varsles med lyd og lys, eller gå som stille alarmer der det er tryggest.

Vi har også løsninger med oppringt varsel til telefon og talemeldinger som angir alarmen.

Det er også noen som oppdager at et kollegavarslingssystem kan benyttes til fredelige og praktiske oppgaver. Vi har bl.a. levert til flere tannleger som benytter det til å tilkalle assistent. Her benyttes vanligvis en berøringsfri bryter slik at man opprettholder sterile hansker. Eller butikker som har funnet ut at et kollegavarslingssystem er praktisk for tilkalling av personell til kasse, posten og disker.

Et system kan skille mellom flere alarmknapper. På denne måten kan man selv tilpasse varslingen til å «fortelle» hvilket rom eller person varslingen kommer fra.

Sendere:

Mottakere:

Tilbehør: