Hørselstekniske hjelpemidler

Barnehage

Barnehage

Når et barn har nedsatt hørsel er det viktig at noen tilpasninger blir gjort. Den hørselshemmede blir sliten dersom det ikke er tilrettelagt med tekniske hjelpemidler, og ikke minst om rommene i barnehagen ikke er akustisk tilrettelagt.

les mer
Nærfeltlyd

Nærfeltlyd

Den personlige lydforsterkeren "flytter" lyden fra kilden til brukerens nærlydområde. Det kan for eksempel være stemmen til en person som holder forelesning eller det kan være lyd fra TV apparatet som står noen meter unna. Flytter man seg inn på et grupperom kan en...

les mer
Konferansesystem

Konferansesystem

I noen situasjoner kan det være upraktisk å benytte individuelle mikrofoner i form av håndholdte eller svanehalsmikrofoner. Ved å bruke rundtoppfangende omni-mikroner vil lyden bli fanget opp på avstand. Dette gjør det mulig å forsterke talen i et møte rundt et større...

les mer
Lyttesystem for lærere med nedsatt hørsel

Lyttesystem for lærere med nedsatt hørsel

Lærere med små og mellomstore hørseltap er en gruppe Vestfold Audio har jobbet mye med. Mange lærere opplever hverdagen så vanskelig at de vurderer omskolering. De har sterkt ønske om å fortsette arbeidslivet, men klarer ikke den vanlige undervisningssituasjonen....

les mer
Samtaleforsterkere

Samtaleforsterkere

Vestfold Audio har produkter beregnet for personer som har vansker med å oppfatte lyd og tale.   Hørbarhet er nivået der en kan oppfatte tilstedeværelsen av tale, men ikke kan identifisere individuelle komponenter av det som sies. Taleforståelse går ut på å kunne...

les mer
Telefonløsninger

Telefonløsninger

Å oppfatte hva som sies i telefonen kan være utfordrende for mange. Redusert lydkvalitet i form av dårlig linje, lav kvalitet på mikrofoner, høyttalere og bakgrunnsstøy er faktorer som tydelig kan påvirke lydkvaliteten. Men også andre utfordringer som at man mister...

les mer

Stemmeforsterkning

ALS, parkinson, migrene

ALS, parkinson, migrene

Personer med Parkinson eller ALS har ofte svak stemme. Vi har laget mange forskjellige løsninger tilpasset denne gruppen. Ta kontakt med oss dersom har behov for tilpasninger til bl.a stoler, senger o.l.  

les mer
På tur

På tur

Når man er ute på reise med bil, tog, buss eller går tur i skog og mark kan det være vanskelig å kommunisere med de andre som er rundt deg.   Vi har laget noen løsninger som dekker disse behovene.   Den enkleste løsningen består av en trådløs...

les mer