Vi tar for oss det praktiske rundt det å montere, og flytte et anlegg fra et rom til et annet. Kurset er ment å gi monteringsansvarlige i kommunen nødvendig kunnskap til å gjennomføre dette. Dette kan være driftsansvarlige på skolen, hjelpemiddelteknikker eller andre som får denne oppgaven.

Dette vil bli gjennomgått: 

  • Demontering og montering
  • Plassering av høyttaler
  • Ulike måter å feste høyttalere og høyttaler kabel
  • Tilkobling av høyttalere til forsterker/base
  • Innstillinger av kanaler
  • Tilkobling til skjerm/tavleløsning
  • Enkel feilsøking
  • Ting å tenke på ved flytting til ny skole
  • Kort om bruk av anlegget

 

Det er satt opp to muligheter for deltakelse!

 

Alternativ 1

Tid: Torsdag 7. juni 09.00 – 10:00

Sted: Online via Teams 

Kostnad: Gratis 

Påmelding: Kurs i montering og flytting av lydutjevningsanleggende VOX og Audio Link. Torsdag 7. juni.

 

 

Alternativ 2

Tid: Onsdag 16. august 09.00 – 10:00

Sted: Online via Teams 

Kostnad: Gratis 

Påmelding: Kurs i montering og flytting av lydutjevningsanleggene VOX og Audio Link. Onsdag 16. august.