Å være hørselshemmet er utfordrende. Å få med seg hva som formidles fra lærere og medelever er viktig.

 

Den hørselshemmede blir meget sliten gjennom en skoledag dersom det ikke er tilrettelagt med tekniske hjelpemidler og ikke minst at rommene som brukes er akustisk tilrettelagt. Dessverre så opplever vi litt for ofte at skoler ikke tilfredsstiller norske standarder. Les mer.

 

God lyd til alle

Tilbakemeldinger fra mange lærere/rektorer har vært at AudioLink i klasserom er positivt for alle og burde være standard i alle klasserom.

Læreren opplever at hans/hennes stemme fyller rommet og gjør hverdagen annerledes med tanke på stemmebruk. Elever med konsentrasjonssvikt, ADHD, dysleksi, nedsatt hørsel, APD osv. opplever klasserommet som et godt rom å være i. Alle blir hørt og læringsmodellen blir mer ryddig da det er en om gangen som har ordet. Det er også lite stigmatiserende fordi AudioLink alltid vil være i bruk uavhengig av hvilken elev som er til stede.

Mobile løsninger

Inne

Tar man på seg en god hodebøylemikrofon sammen med en bærbar høyttaler (UNO eller DUO) vil man ofte komme i mål. Dette sparer stemmen til den som skal snakke samtidig som den hørselshemmede klarer å oppfatte hva som sies.

Å forflytte seg fra rom til rom i undervisningssammenheng trenger en enkel løsning.

Dersom den hørselshemmede har kort avstand til høyttaleren vil slik løsning være meget godt fungerende.

Mange bruker også denne løsningen i gymsaler og svømmehaller der akustikken kan være vanskelig.

Den enkleste løsningen består av en UNO høyttaler som bæres i en veske som henges over skulderen. Dersom man skal stoppe kan man sette fra seg høyttaleren. Mikrofonene er trådløs slik at lyden sendes direkte fra mikrofon til høyttaler.

Dersom rommet er stort kan en velge DUO høyttaler som er noe større og bærer lyden noe mer.

Mange vil tenke at denne høyttaleren må være stor for å nå ut til alle personene som følger i gruppen. Når man skal formidle tale (konsonanter) trenger man ikke å flytte på mye luft for å oppnå god taletydelighet.

 

Ute

Lydanlegget kan også tas med ut. Da vil vi anbefale UNO med bæreveske som beskytter noe for vær og vind.

Dersom en ikke ønsker å kjøre lyd ut på høyttaler velger man en trådløs mottaker som den hørselshemmede bærer på seg. (FM-MBHS)  Man bruker da halsslynge som er koblet til mottakeren. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere en kan bruke samtidig dersom det skulle være flere hørselshemmede.

Dersom det er ønskelig kan man velge headsett i stedet for halsslynge.

Når mikrofon og mottaker ikke er i bruk er det naturlig å sette dem i ladestasjonen slik at de alltid er operative for neste oppdrag.

 

 

Anbefalt løsning i klasserom

Den mest vanlige klasseromsløsningen består av 2 lærermikrofoner (hodebøylemikrofoner).

I tillegg er det vanligvis 2 elever som deler på en håndmikrofon. Dvs dersom det er 20 elever i klassen settes det opp 10 håndholdte mikrofoner som står i en mikrofonholder på pulten. Dette skaper en god dynamikk i undervisningen.

Alle mikronene har lader hvor mikrofonen står plassert på nattetid. Mikrofonladeren kan plasseres på hylle eller skrus fast på vegg. Det følger med brakettløsninger for veggmontering.

Hele systemet er trådløst slik at en forsterker med mottakere står plassert ved en naturlig plass i klasserommet. Forsterkeren har kun en ON/OFF bryter som slås på ved skolestart og slås av når dagen er omme. Det er også mulig å endre lydvolum ut på høyttalerne men denne er ikke nødvendig da en finner et naturlig lydnivå som den står fra dag til dag.

Fra denne forsterkeren går det ledninger frem til 2 eller 4 søylehøyttalere. Dersom rommet har dårlige akustiske forhold velger vi ofte 4 søylehøyttalere slik at en unngår å få for lang avstand mellom høyttaler og elever bakerst i klasserommet. Det er viktig å presisere at i et undervisningsrom i dag så er det regler for etterklangstid som skal holdes. Se eget skriv om dette.

 

Mobile løsninger:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Tilbehør mobile løsninger:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Klasserom:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer