Barna er bekymret for sin enslige, hjemmeboende mor som stadig ringer dem midt på natten.

Moren klarer seg fortsatt stort sett greit selv, men hun har mistet forståelse for tid på døgnet. Moren er såpass «tilstede» at hun forstår hva som skjer, men korttidshukommelsen svikter.

Barna ønsker et varslingssystem som virker mest mulig betryggende på moren.

 

Løsning:

  • Det benyttes en personlig tilpasset Talevarsler
  • Datteren prater inn en beskjed i Talevarsleren hvor hun ber moren vente til det blir morgen med å ringe.
  • Mor og datter «leker» med Talevarsleren, slik at moren lærer å akseptere talemeldingen.
  • Talevarsleren tilkobles en PIR-Gardin sensor, som monteres som en «deteksjonsgardin» foran telefon.
  • Talevarsleren stilles inn til å spille av meldingen mellom kl. 22 og kl. 08.
  • Moren kan gå rundt i rommet uten å starte talemeldingen, men hvis hun går bort til telefonen i dette tidsrommet, vil hun høre datterens stemme som forteller at det er natt og ikke tiden for å ringe noen.

NB! Det er viktig å starte med Talevarsler på et så tidlig stadium av kognitiv svikt som mulig, slik at brukeren forstår hvor beskjeden kommer fra og lærer seg å akseptere denne varslingen.

 

Talevarsler:

PIR Gardin Sensor

PIR Gardin Sensor

Art. nr.: 1495 / HMS nr.: 232651
Bevegelsessensor som dekker et tynt vifteformet sensorområde.

les mer