Den personlige lydforsterkeren «flytter» lyden fra kilden til brukerens nærlydområde. Det kan for eksempel være stemmen til en person som holder forelesning eller det kan være lyd fra TV apparatet som står noen meter unna. Flytter man seg inn på et grupperom kan en slik løsning også fungere godt.

Når man flytter lyden nært øret opplever brukeren at taletydeligheten blir betraktelig forbedret. Årsaken til det gode resultatet er at konsonantene blir godt ivaretatt. Signal/støy forholdet blir også forbedret og rommets negative akustiske egenskaper blir ikke så dominerende.

Personer med Cochlea implantat (CI) bruker også denne løsningen. 65 dB ved øret er ofte et godt utgangspunkt.

Anbefalte produkter: