Vestfold Audio – en del av Sensio Group

 

Vestfold Audio utvikler egne produkter med markedsledende egenskaper og med unike tekniske løsninger.

«Off-the-shelf» og tradisjonelle løsninger er som regel ikke godt nok for oss, og vi tar ivrig i bruk nye teknologier for å tilfredsstille behovene i markedet. I et aktivt miljø, utvikler og produserer vi lydanlegg med markedsledende lydkvalitet, og løsninger som hjelper og trygger mennesker på bred front og med hovedvekt på:

  • Trådløse mikrofonsystemer og lydutjevningssystemer spesielt utviklet for klasserom, møterom, auditorier ol.
  • Trådløs varsling og samhandling til bruk for hørselshemmede, kollegavarsling, tilkalling, vandringsalarmer og til støtte for personer med kognitive utfordringer.

Vestfold Audio er en bedrift i Sensio Holding-gruppen, som har som ambisjon å bli Norges ledende selskap innen velferdsteknologi – på bred front.  Bedriften ble etablert i 1985, og vi er i dag 35 engasjerte medarbeidere i vårt flotte bygg på Fokserød i Sandefjord. 

 

Les mer om Sensio AS: www.sensio.no

Virksomheten utarbeider en årlig klima- og miljørapport for hele virksomheten. Rapporten kan etterspørres ved henvendelse til post@vestfoldaudio.no