OM OSS

Vestfold Audio er et elektronikkselskap som utvikler og produserer behovsdrevet velferdsteknologi i Norge. Våre hovedprodukter er innenfor området varsling, lyd, stemmeforsterking og telefoni til bruk i hjem og på arbeidsplasser.

Vestfold Audio AS ble stiftet i 1985 i Sandefjord, hvor vi arbeider med velferdsteknologi fra ide og utvikling til produksjon, salg og service.

Vestfold Audio AS startet som et lite familieforetagende, men gjennom hardt arbeid og gode ideer ble selskapet etter hvert en ettertraktet leverandør og samarbeidspartner. Etter år med solid vekst i omsetning og bemanning, ble våre enkle lokaler etter hvert for trange, og høsten 2009 flyttet vi inn i nye lokaler nær E18 og Torp flyplass i Sandefjord.

Vårt FlexiBlink varslingssystem var det første trådløse systemet for bruk i hjemmet, med røykvarslere, telefonvarsler og dørklokkevarsler, og med informative og praktiske varslingsenheter. Vår varslingsmottaker med krystall-isbjørn er vel kjent i mange hjem, selv om det nå finnes mer tidsriktige og funksjonsholdige produkter. Etter hvert har trådløse varslingssystemer blitt dagligdags, men det er ingen som har et så rikholdig produktutvalg som Vestfold Audio AS.

Vår hovedaktivitet er Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede, men velferdsteknologi for mennesker med spesielle behov blir en stadig større del av vår virksomhet. Her har vi et unikt og fleksibelt trygghetssystem som vi kaller FlexiLife.

I 2005 startet Vestfold Audio AS utvikling av det som skulle bli vårt nå så velkjente AudioLink lydsystem. Formålet med AudioLink er å forbedre lydkvaliteten på tale fra en eller flere personer, for så å bringe lyden nærmere den eller de hørselshemmede tilhørerne. AudioLink skolesystemer virker slik at lærerens og elevenes stemmer fanges opp med trådløse mikrofoner som reduserer forsterking av omgivelsesstøy, for deretter å bli forsterket og gjengitt i spesielle høyttalere slik at signal-støyforholdet økes og talen blir lettere å oppfatte.

Vestfold Audio AS har også en rekke andre produkter for den hørselshemmede, som samtaleforsterkere (med og uten kryptering), trådløse høyttalersystemer for TV/radio, kroppsbåren oppladbar stemmeforsterker for de med svak stemme, teleslyngeforsterkere, med mer.

Her i Sandefjord har vi en solid utviklingsavdeling med bred kompetanse innen mange fagfelt som formgivning, analog- og digitalteknikk, radioteknologi, lav- og høynivå programvare, kretskortutlegg, og mye mer. Vi utvikler våre produkter fra idé til ferdig hyllevare gjennom tverrfaglig samarbeid i hele bedriften styrt av godt definerte prosesser.

I de senere årene har vi inngått mer eller mindre formelt samarbeid med universitet, høgskoler, institusjoner, kunder, leverandører og konkurrenter, med det for øye å utvikle morgendagens velferdsteknologi for den aldrende befolkningen.

Vi har også en egen produksjonsavdeling der vi produserer og sammenstiller et utvalg av produktene våre. I tillegg benytter vi en rekke underleverandører i Norge og utlandet. Fordelen med denne organisasjonen er at vi har full kontroll på alle ledd fra utvikling til produksjon til sluttkontroll og godkjenning. Hvis vi oppdager avvik har vi både faglig kompetanse og ressurser tilgjengelig for raskt å kunne rette feil og mangler.

For å være best mulig leveringsdyktig har vi et relativt stort lager av ferdige produkter og råvarer til produksjonen. Våre dyktige medarbeidere i logistikkavdelingen sørger for rask og effektiv ordrebehandling og forsendelse av varer. Her registreres varer med serienummer for service- og garantioppfølging.

Vestfold Audio AS har alltid vært opptatt av å levere varer med høy kvalitet, og vi arbeider i henhold til ISO9001:2008 standarden.

Husk at du alltid er velkommen til å kontakte oss – vi står klare til å hjelpe deg med alt fra tilbud til brukerassistanse.

Se også våre regler for etisk handel – Code of Conduct.

Supply Chain Management – Code of Conduct

Virksomheten utarbeider en årlig klima- og miljørapport for hele virksomheten. Rapporten kan etterspørres ved henvendelse til post@vestfoldaudio.no