Når man er ute på reise med bil, tog, buss eller går tur i skog og mark kan det være vanskelig å kommunisere med de andre som er rundt deg.

 

Vi har laget noen løsninger som dekker disse behovene.

 

Den enkleste løsningen består av en trådløs hodebøylemikrofon som den stemmesvake bærer med seg. Denne hodebøylemikrofonen sender direkte til mottakeren slik at den svake stemmen vil kunne høres. Man kan ha en distanse på opptil 50 meter mellom sender og mottaker.

 

Man bruker headsett eller ørepropp som er koblet til mottakeren. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere man kan bruke samtidig.

 

I bil kan det også være aktuelt å bruke benleder (AFTERSHOKZ SPORTS TITANIUM (Art.nr 1610 / HMS art.nr 239709)) i stedet for headsett. Da kan man være sjåfør uten at man har koblet verden ute med tanke på viktig lydinformasjon fra trafikkbilde.

 

En annen løsning er å bruke UNO høyttaler som bæres i en veske som henges over skulderen. Her kan man også skyte lyden bakover slik at det blir enklere å høre dersom en har tilhørerne bak seg når man vandrer. Dersom man skal stoppe opp, kan man sette fra seg denne lille høyttaleren. Mikrofonene er trådløse slik at lyden sendes direkte fra mikrofon til høyttaler. Denne løsningen vil ikke være så godt egnet i tog eller buss fordi stemmen vil nå til alle som er i rommet.

 

Ta gjerne kontakt med oss. Vi har forskjellige løsninger som ikke er med på vår nettside.

Anbefalte produkter:

Tilbehør: