VEA CARE Repeater

Art.nr. 1647

REPEATER benyttes når man ønsker å øke rekkevidden for å dekke et større område. REPEATER lytter kontinuerlig etter sendere i sitt nett. Straks REPEATER har registrert en sending, vil den – med ny styrke – sende videre informasjonen den mottok til andre repeatere, samt til mottakere innenfor rekkevidde. REPEATER krever strømtilkobling og har batteri for reservestrøm.