Brandvarnare – ljuddetektor med galvaniska ingångar

Brandvarnare – ljuddetektor med galvaniska ingångar

En praktisk universal brandlarmsändare. Den kan kopplas direkt till brandcentraler och till brandklockor med polvändning, och den kan upptäcka larm akustiskt. Den skiljer också på brandvarnare i hemmet och larm i centralsystemet. Under locket på framsidan hittar du...