Dörrklocksändare

Dörrklocksändare

Ljuddetektor utan galvanisk anslutning som kan användas för att känna av ringande ljud från dörrklockan. Under locket på framsidan hittar du LIFE-knappen för ihopparning och funktionsväljare (ID).En liten skruvmejsel fästs bekvämt under locketEn testknapp gör det...