Välj en sida
VOX Ljudutjämning

VOX Ljudutjämning

Ljudutjämning i skolor har visat sig otroligt positivt med effekter som ökad koncentration hos eleverna, förbättrad ljudmiljö i klassrummet, det räddar lärarens röst, det är förmånligt för barn med koncentrationssvårigheter samt barn som inte har svenska som modersmål...
Varseblivning

Varseblivning

Hörselnedsättning uppstår ofta i det frekvensområde där de flesta larm finns. Det är då viktigt att aviseringen kommer fram tydligt i form av blinkande ljus, symboler och/eller vibrationer, förutom ett högt ljud. FlexiBlink Life är ett trådlöst aviseringssystem som...