Trådlösa varningar och interaktion kallelse, rörelselarm och för att stödja personer med kognitiva utmaningar.

läs mer