Varseblivning

Varseblivning

Hörselnedsättning uppstår ofta i det frekvensområde där de flesta larm finns. Det är då viktigt att aviseringen kommer fram tydligt i form av blinkande ljus, symboler och/eller vibrationer, förutom ett högt ljud.

läs mer