Välj en sida

Produkt/artnr: 10100
Kategori: 222715

Kalendern IRIS SOL LIFE (SOL) är en elektronisk kalender med en talende klocka som har möjlighet att visa information om dag, datum och tider på dygnet.

SOL har en kalenderfunktion där man kan lägga in påminnelser på datum/dag/tidpunkt. Påminnelserna kan varnas med ljud, ljusblink, symboler och talmeddelanden om man önskar det.

SOL är speciellt utvecklat för personer med kognitiv funktionsnedsättning och kan anpassas till individuella behov. Genom skärminställningar kan du själv välja bakgrundsbild och vilka färgkombinationer du önskar på SOL.

SOL kommer färdig till användning, och allt du behöver göra, är att koppla in strömmen med strömförsörjaren som följer med.

Vid uppstart, om klockan inte är ställd, kommer skärmen gå direkt till sidan med möjlighet att justera tid och datum. Alla grundläggande inställningar
är låsta för användaren, du måste låsa upp inställningsmenyn (omkopplare nr. 5) för att komma till menyn för inställningar. Se kapitel 9.

SOL har ett inbyggt batteri som gör att inställningarna blir kvar även vid strömavbrott. SOL kan också arbeta med utvalda produkter från Vestfold
Audio’s FlexiBlink LIFE serie för att få: fjärrstyrd uppläsning av tid, brandlarm och påminnelsemeddelanden i FlexiBlink LIFE mottagaren i hemmet.

Iris-sol.bruksanvisning.pdf