Produkt/artnr: 10103
Kategori: 222724

Välfärdssändaren, VEL10-L är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den är
ansluten till utrustningen som vidarebefodrar signaler till FlexiBlink LIFE
mottagare.

Varningarna utlöses när en av ingångarna aktiveras från ansluten utrustning. Du kan ha så många larmmottagare och meddelandemottagare du behöver för din säkerhet och det dagliga livet.

VEL10-L har funktioner för vidarebefodran av många olika händelser.
Andra meddelanden är tillgängliga på begäran.

Varningarna är uppdelad i två grupper:
1 Dagliga signaler
2 Larm.

Dagliga signaler utlöser varningar med volymen inställd i FlexiBlink LIFE
varningsmottagare, medan larm alltid varnar med full volym.

VEL10-L använder sig av ett speciellt batteri med mycket lång livslängd.

Vel10-pir-bruksanvisning.pdf