Med begrepet “sengevakt” mener vi løsninger som passer på om en bruker legger seg, står opp eller blir borte fra sengen.

 

Vestfold Audio har løsninger som kan gi alarm dersom en bruker ikke legger seg om kvelden eller om brukeren står opp og blir lenge borte fra sengen om natten. Vi kan også gi umiddelbare alarmer dersom en bruker, som ikke kan stå på egne ben, forsøker å stå opp alene, og vi kan gi alarm dersom en bruker ikke står opp om morgenen.

 

Hvilken SENGEVAKT?

Vestfold Audio tilbyr flere produkter som fungerer som sengevakt, der hver er tiltenkt et spesielt bruksområde.

Tidsstyrt Aktivtetsvarsler med Sengematte er i første rekke tenkt benyttet i egen bolig. Den har tidsintervall for sengevaktfunksjon som varsler fravær fra seng, slik at det hele fungerer autonomt når den er satt i drift. Man kan velge om den skal gi alarm dersom bruker ikke legger seg om kvelden, eller om brukeren må legge seg før alarmen begynner å virke.

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler har andre funksjoner som kan benyttes til å varsle om en bruker ikke står opp om morgenen.

Produktet er batteridrevet, men kan også benyttes med batterieliminator.

Hvis det er upraktisk med Sengematte, kan Tidsstyrt Aktivitetsvarsler bruke en bevegelsessensor for å detektere at brukeren har forlatt sengen.

Sengevakt-senderen (SENG10) er i første rekke tenkt benyttet i institusjoner. Den må alltid benyttes sammen med Sengematte eller Stolmatte, og den gir alarm når brukeren reiser seg opp. Det kan stilles inn tidsforsinkelse, slik at brukeren kan forlate sengen en gitt tid før alarmen går.

SENG10 er batteridrevet, men når batteriet er satt inn lar den seg ikke slå på og av. Da er den alltid aktiv.

Dette kan være nyttig på institusjoner, for sengevakten aktiveres først når brukeren legger seg. Det vil si at den vil gi alarm når brukeren forsøker å reise seg både når han/hun sover middag og om det er natten.

I noen tilfeller kan det være ønskelig at sengevakten bare virker om natten, og da må SENG10 (uten batteri) tilkobles strøm med batterieliminator. Her kan man så benytte en tidsbryter (TIMER) i stikkontakten eller en fjernstyrt strømbryter. Da kan sengevaktsystemet stilles inn slik at det ikke varsler om brukeren benytter sengen på dagtid, men kun være aktivt om natten.

Hvis det alltid skal varsles når brukeren står opp, er det ofte bedre å bruke en PIR-Gardin bevegelsessensor sammen med en Velferdsender (VEL10). PIR-Gardin settes opp slik at den peker ut mot der brukeren setter beina ned når hun/han forlater sengen. VEL10 brukes da gjerne sammen med en batterieliminator og fjernstyrt strømbryter.

Varslingsmottaker IRIS LIFE

Varslingsmottaker IRIS LIFE

Art. nr.: IRIS-L / HMS nr.: 253474
Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale.

Les mer

AURORA LIFE

AURORA LIFE

Art. nr.: AURORA-L / HMS nr.: 253466
Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale.

Les mer

FlexiApp-sender

FlexiApp-sender

Art. nr.: AppSender-L / HMS nr.: 253465
Vidersender for varsling til smarttelefoner og smartklokker.

Les mer

Junior Lommevibrator Vandringsalarm

Junior Lommevibrator Vandringsalarm

Art. nr.: JUNIOR2-L / HMS nr.: 253504
Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys.

Les mer

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Art. nr.: AKTIV-L / HMS nr.: 253485
Aktivitetsvarsler som kan innstilles med varslingsperiode og varslingsårsak.

Les mer

Mattesensor for seng

Mattesensor for seng

Art. nr.: SENGEMATTE / HMS nr.: 231018
Oppfatter når bruker ligger i sengen.

Les mer

PIR Gardin Sensor

PIR Gardin Sensor

Art. nr.: PIRGARD / HMS nr.: 232651
Bevegelsessensor som dekker et tynt vifteformet sensorområde.

Les mer

Sengevakt

Sengevakt

Art. nr.: SENG10-L / HMS nr.: 253493
For varsling ved fravær fra seng.

Les mer