God lyd gir god læring. AudioLink lydutjevningsanlegg er spesialutviklet til å fremheve taletydelighet og sørger for at lyden bærer jevnt ut i hele rommet.

 

I disse videoene fra Kunnskapsbanken lærer du hvordan du tar i bruk lydutjevning i klasserommet. Vi anbefaler alle lærere som bruker, eller skal ta i bruk, lydutjevning i undervisningen å se disse informative videoene.

Tilbakemeldinger fra mange lærere/rektorer har vært at lydutjevning er positivt for alle, og burde være standard i alle klasserom.

Læreren opplever at hans/hennes stemme fyller rommet og gjør hverdagen annerledes med tanke på stemmebruk. Elever med konsentrasjonssvikt, ADHD, dysleksi, nedsatt hørsel, APD osv. opplever klasserommet som et godt rom å være i. Alle blir hørt og læringsmodellen blir mer ryddig da det er kun en om gangen som har ordet. Det er også lite stigmatiserende da AudioLink alltid vil være i bruk uavhengig av hvilken elev som er til stede.

Du finner også mer informasjon hos Kunnskapsbanken.

Les også:

Skole i skogen – et godt læringsmiljø

Lydutjevning i klasserom

Et god lydmiljø gir bedre læring

Optimal taleforståelse/Godt lydbilde