Hvem har ikke vært i situasjoner der vi har store problemer med å høre hva som blir sagt fra lærer, møteleder, foredragsholder, kollegaer o.l.?

 

Vi opplever ofte at det er vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig. Det er flere årsaker til dette. Vanskelig akustiske forhold, sammen med lydsystem som er tiltenkt musikk møter vi dessverre ofte på.

Økt taletydelighet. Enkelt i bruk.

Vestfold Audio har laget et lydsystem som fremhever konsonantene i taleområdet. I tillegg er nedre del av frekvensspekteret dempet. Dette bidrar til å gi økt taletydelighet. Lydsystemet er enkelt i bruk, med kun av/på bryter og volumkontroll på høyttalerne. Dette har vi lagt stor vekt på ved utvikling av lydsystemet. Man behøver ikke å ha teknisk innsikt, og store som små kan ta systemet i bruk.

Vestfold Audio har utviklet Vox lydsystem for å gi tilhøreren en bedre mulighet til å oppfatte tale i større rom, klasserom, kirker, auditorier og lignende forsamlingslokaler. Vi har prøvd å lage et lydsystem som fremhever taletydelighet.

I tillegg vil et Vox-system hjelpe den som taler (stemmeforsterkning) til lettere å få stemmen til å bære ut til hele forsamlingen man henvender seg til, uten å måtte tale unaturlig høyt.

Å tale til en forsamling er gjerne krevende nok i seg selv, men blir desto mer slitsomt hvis man ikke får stemmen til å bære ut til alle tilhørerne. Mange lokaler/rom har dårlig akustikk for tale. Ofte har man i tillegg bakgrunnsstøy fra ventilasjonsanlegg, hosting, stolskraping, og trafikk etc. Da kan det være vanskelig å få stemmen til å bære nok til at alle oppfatter budskapet.

 

Profesjonell lydteknikk

Vox er et trådløst lydanlegg basert på profesjonell fulldiversitet antenneteknikk på mottakersiden. Lydkvaliteten er her slik vi kjenner fra TV- og musikkproduksjon, teater og lignende, med signal-/støyforhold bedre enn 80 dB. Siden AudioLink er designet for lyd i taleområdet, er nedre del av frekvensspekteret dempet og konsonantene fremhevet. Dette bidrar til økt taletydelighet gjennom utnyttelse av søylehøyttalernes typiske karakteristikk, uten at dette forringer talens naturlige klangfarge.

I tidlig fase av utviklingen av våre lydsystemer hadde vi som motto: Teknikken skal ikke virke begrensende på undervisningen. Vox har derfor ingen innstillinger i vanlig forstand – kun av/på bryter og volumkontroll for høyttalerne.

I Vox produktserien inngår et utvalg av trådløse mikrofoner av høy kvalitet og med ulike karakteristikker.

 

Velg riktig mikrofon

Vestfold Audio anbefaler hodebøylemikrofoner til lærere, talere og foredragsholdere. Det sikrer et jevnt lydnivå, også når man snur på hodet, fordi mikrofonen beholder sin posisjon i forhold til munnen. Vi må ikke glemme at det lydbilde vi har ved munnen er det beste utgangspunkt vi har. Valg av feil mikrofon eller plassering kan derfor gjøre taleforståelsen svekket.

Til mikrofonene benyttes sendere som kan festes i beltet eller puttes i lommen. Disse fås med både vanlig og oppladbart batteri.

Til elever og spørsmålsstillere i auditorier anbefaler vi en håndholdt mikrofon med integrert sender og oppladbart batteri.

AudioLink har et meget praktisk og pålitelig ladesystem som håndterer samtlige mikrofontyper. Laderen er utformet slik at den er det naturlige oppbevaringssted for mikrofoner som ikke er i bruk.

Med Vox-systemet er det velkjente problemet med interferense (overhøring) mellom FM-anlegg langt på vei løst. Systemet har god båndbredde.

 

Bredt utvalg og god funksjonalitet

Vox består av et bredt utvalg trådløse mikrofoner, modulære mottakere med integrert forsterker og høyttalere med meget god talegjengivelse. Vox er et trådløst system av studiokvalitet, og kan skaleres til de fleste behov fra enkle bærbare løsninger til store faste installasjoner med mange høyttalere.

Vox leveres som standard med to søylehøyttalere. Høyttaleren er designet for lydutjevning i møte- og undervisningsrom av vanlig størrelse. (lengde på rommet mindre enn 8 meter) I enkelte tilfeller leveres fire høyttalere, dersom rommet størrelse / akustiske egenskaper krever det. I kirker og rom med lang etterklangstid setter vi inn mange søylehøyttalere for å få kort distanse til tilhører. Da kan man gå ned i lydnivå slik at rommets negative egenskaper ikke blir dominerende.

Når naborom jevnlig blir brukt ved fellesundervisning, blir søylehøyttalerne montert i begge rom. Med èn enkelt vender bestemmer man lyddistribusjonen – dvs. enten til begge rom samtidig, eller til kun ett av dem.

Vox har inngang for CD, Smartboard, TV, PC, video og andre lignende lydkilder.

Man står fritt til å velge om Vox skal formidle lyd til brukerens høreapparat via tradisjonelt FM-anlegg eller teleslynge.

I undervisningsrom hvor Smart Board brukes  leveres også basshøyttaler slik at vi ivaretar dette området når det er ønskelig med musikk.