Mange personer sliter med dårlig stemme. Det går utover stemmen og kan i verste fall medføre at man blir arbeidsufør.

 

Vestfold Audio har utvidet AudioLink produktserien med en serie stemmeforsterkere, spesielt godt egnet for personer som har dårlig eller svak stemme. Det kan gjelde mennesker som har vært utsatt for ulykke, sykdom eller som bare har utslitt stemme etter mange års bruk.

Vi ser at mange lærere nyter godt av AudioLink stemmeforsterkere i daglig undervisning, da de med normalt talenivå får stemmen til å bære ut i hele klasserommet. Læreren får bedre kontakt med klassen, noe som gir mer ro og innlæringen for elevene bedres.

Stemmeforsterkerne har meget god talegjengivelse og finnes i en rekke modeller fra kroppsbåren til fast installasjon.

I hjemmet og på jobb har vi løsninger som er mobile.

Den største gruppen er lærere som gjennom lange dager må prate med høy røst. Det er også mange som pga sykdom og strupeoperasjoner får redusert stemmekraft. Den mest kritiske gruppen er nok dem som er rammet av MS, Parkinson eller ALS.

 

Stemmeforsterkere og mikrofoner

Vestfold Audio har utviklet produkter med gode mikrofoner og tilpassede aktive høyttalere som framhever informasjonen i talen. Våre stemmeforsterkere hjelper med andre ord folk til å forstå hva mennesker med svak stemme sier. Stemmeforsterkerne bringer stemmen fra brukeren og ut til tilhørerne så tydelig som mulig, samtidig som forstyrrende lavfrekvente lyder dempes.

Vi legger spesielt stor vekt på valg av riktig mikrofon, da det er mikrofonens jobb å fange opp den svake stemmen. Normalt anbefaler vi en god hodebøylemikrofon (HODEB3-S2 eller HODEB6-S2), som er følsom og lite framtredende. Til dem som har veldig svak stemme anbefaler vi hodebøylemikrofonen HODEB1-S2.

Vi har også spesialkonstruerte mikrofoner til små hoder. Å tilpasse/plassere mikrofonen på personer med svak stemme er ofte utfordrende, men avgjørende for å få et godt resultat.

Alle mikrofonene skal ivareta konsonantene slik at taleforståelsen blir best mulig.

 

Eksempler på bruk av stemmeforsterkere

Stemmeforsterkerne våre er tiltenkt ulike bruksområder, men det er brukerens stemme og livssituasjon som er avgjørende for valg av produkt. Her vil du finne noen eksempler som kanskje kan hjelpe til med å finne fram til en løsning:

For lærere og foredragsholdere som er «på farta», kan stemmeforsterkeren UNO for trådløs mikrofon være et godt alternativ. UNO lett og ta med seg, og den gir lyd god nok ti et stort møterom. Eksempelvis kan man ha nytte av UNO også i familiesammenkomster, i offentlige lokaler og i hjemmet. Her vil det være naturlig at den som lytter sørger for at UNO er i nærheten til enhver tid.

Et enda «lettere» alternativ for brukere som kanskje bare har behov for å prate til den nærmeste familien, er stemmeforsterkeren HT800-1. Denne er beregnet for å gi lyd til en person av gangen.

Lærere og andre som prater i større rom trenger gjerne en kraftig stemmeforsterker i sitt daglige virke. Til disse anbefaler vi stemmeforsterkeren DUO som gir et godt lydbilde også i relativt store rom. Med DUO kan man prate med normal stemme hele dagen, og likevel være sikker på at stemmen bærer ut.

For stemmesvake som beveger seg ut sammen med noen, eller der en omsorgsperson beveger seg rundt i boligen, kan en bærbar mottaker FM-MBHS med hodetelefon være et alternativ. Da kan man for eksempel høre den stemmesvake om man er ute og sykler, eller om man befinner seg andre steder i boligen. Den stemmesvake bør benytte HODEB1-S2.

Denne løsningen er også meget god om man skal kjøre bil og kunne høre den stemmesvake.

Det letteste alternativet vårt, og det som kanskje er mest brukt for MS- og ALS-pasienter, er vår kroppsbårne stemmeforsterker STFORSTKB. Denne passer til bruk i «nærfelt» til et fåtall lyttere og i stille omgivelser. Til denne må man bruke HODEB1.

 

Spør oss gjerne dersom du har behov for andre mikrofonløsnitger. Mikrofonene kan tilpasses alle hodestørrelser. 

 

Produkter:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer
Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer
Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Relaterte artikler:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer