Kognitiv svikt

Kognitiv svikt

Kognitiv svikt rammer mange av oss, og sykdommen kommer snikende. Noen er heldige å ha pårørende boende hos seg, slik at de kan bo hjemme lenger enn de normalt vil kunne hvis de bor alene.    Kognitiv svikt utarter seg individuelt, slik at støtteløsninger må...