Varslingssystemer for daglig trygghet

Varslingssystemer for daglig trygghet

FlexiBlink LIFE er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer i hjem og på arbeidsplass. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem.   FlexiBlink LIFE varslingssystem er svært fleksibelt og kan...
Trygghet i hverdagen

Trygghet i hverdagen

Vårt FlexiBlink trådløse varslingssystem er svært fleksibelt og kan benyttes til varsling av daglige signaler som f.eks dørklokke, telefon, barnegråt og til alarmering av brann, gasslekkasje og trygghetsalarm.   FlexiBlink varslingsmottakere fås i flere...
FlexiBlink installasjon

FlexiBlink installasjon

FlexiBlink installasjon   Et FlexiBlink varslingssystem fra Vestfold Audio AS er svært enkelt å installere og det kreves ikke avansert teknisk innsikt.    Sendere og mottakere behøver normalt ikke skrues fast på vegg, men festes med borrelåstape. Enkelte...