Brannvarsling på hotell / overnattingssted

Brannvarsling på hotell / overnattingssted

FlexiBlink varsling kan fungere både som et selvstendig varslingssystem og tilpasses installerte systemer. Dette kommer til god nytte der det er behov for utvidet varsling.   For mennesker med nedsatt hørsel er kraftig lyd ofte ikke godt nok ved alarmering av...